Свържете се с нас

АМИБЛУ България ЕООД
ул. Осогово 86, офис 402
1303 София | България

T +359 2 986 98 35

email: bulgaria@amiblu.com

Търговски екип

Калина Костова
Търговски мениджър
Северна България

 

М: +359.885.22 66 54
kalina.kostova@amiblu.com

Калоян Кожушков
Търговски мениджър
Южна България

 

M +359.884.84 14 60
kaloyan.kozhushkov@amiblu.com