Oswiadczenie Warsaw

Oświadczenie Amiblu

W związku z pojawiającymi się insynuacjami, że przyczyną awarii kolektora przesyłowego pod Wisłą były produkowane przez nas rury GRP postanowiliśmy zająć w tej sprawie stanowisko.