Wideo – Rury Hobas i Flowtite w rozbudowie oczyszczalni ścieków Czajka

Zapraszamy na budowę, na której wykonano rurociągi łączące w sobie najlepsze cechy różnych produktów oferowanych przez Amiblu. Realizacja rurociągu o całkowitej długości 888 metrów składała się z następujących części:

  • rurociągu instalowanego pod drogą oraz infrastrukturą oczyszczalni metodą przeciskania z użyciem rur Hobas PU Line OD 3000 (największy na świecie i jednocześnie pierwszy w Warszawie mikrotunel z użyciem rur Hobas PU Line)
  • rurociągu realizowanego w wykopie otwartym z użyciem rur Flowtite DN 2800
  • odcinków przy pompowni realizowanych z użyciem różnych średnic rur i kształtek Flowtite, w tym również rur przeciskowych ciśnieniowych Flowtite OD 1720.


Po raz kolejny Amiblu udowadnia, że dwie technologie – Flowitie i Hobas doskonale wzajemnie się uzupełniają! Dwie technologie, zwielokrotnione możliwości!