Amiblu тръби с некръгло сечение (NC Line)

Amiblu NC Line дава възможност да се удължи експлоатационният живот на стари и износени некръгли канали. Тръбите могат да бъдат произведени съобразно изискванията на клиента и лесно адаптирани към различни видове форми и сечения.

Amiblu NC Line тръби с тяхното некръгло напречно сечение са идеални за рехабилитация на старата градска канализация, дренажни тръби и канали, които често са с некръгла форма. Некръглите тръби Amiblu се използват също и при приложения с открит изкоп. Те могат да бъдат произведени съобразно изискванията на клиента и лесно адаптирани към различни видове форми и сечения. Amiblu NC Line спазва напълно стандарт ISO 16611.

Amible NC Line egg profile

Яйцевидният профил е идеален за комбинирани канализационни системи. Тесният профил в долната част на тръбата осигурява добър хидравличен поток на канализационните води, докато горната, по-широка част, се справя с обилните валежи.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили

* Номинален размер съгласно ISO 16611, т.е. максимална вътрешна височина и ширина. Споменатите профили по-горе са най-често използваните. На разположение са и други профили по запитване. Повечето профили могат да бъдат произведени заедно с канал за сухо време.

Amiblu NC Line arch profile

Аркообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили

* Номинален размер съгласно ISO 16611, т.е. максимална вътрешна височина и ширина. Споменатите профили по-горе са най-често използваните. На разположение са и други профили по запитване. Повечето профили могат да бъдат произведени заедно с канал за сухо време.

Amiblu NC Line parabolic profile

Устообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили

* Номинален размер съгласно ISO 16611, т.е. максимална вътрешна височина и ширина. Споменатите профили по-горе са най-често използваните. На разположение са и други профили по запитване. Повечето профили могат да бъдат произведени заедно с канал за сухо време.

Bell & spigot elastomeric seal
Диаметри (DN)300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Bell & spigot glued joint
Диаметри (DN)300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar