Amiblu тръби с некръгло сечение (NC Line)

Amiblu NC Line тръби с тяхното некръгло напречно сечение са идеални за рехабилитация на старата градска канализация, дренажни тръби и канали, които често са с некръгла форма. Некръглите тръби Amiblu се използват също и при приложения с открит изкоп. Те могат да бъдат произведени съобразно изискванията на клиента и лесно адаптирани към различни видове форми и сечения. Amiblu NC Line спазва напълно стандарт ISO 16611.

Тръби с некръгло сечение

Amiblu NC Line egg profile

Яйцевидният профил е идеален за комбинирани канализационни системи. Тесният профил в долната част на тръбата осигурява добър хидравличен поток на канализационните води, докато горната, по-широка част, се справя с обилните валежи.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили
Amiblu NC Line arch profile

Устообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили
Amiblu NC Line mouth profile

Аркообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили
Amiblu NC Line egg profile

Яйцевидният профил е идеален за комбинирани канализационни системи. Тесният профил в долната част на тръбата осигурява добър хидравличен поток на канализационните води, докато горната, по-широка част, се справя с обилните валежи.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили
Amiblu NC Line arch profile

Устообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили
Amiblu NC Line mouth profile

Аркообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер*300-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Номинални дължини500-3000 mm
ДебелинаНалични са товароносими и нетовароносими профили

* Номинален размер съгласно ISO 16611, т.е. максимална вътрешна височина и ширина. Споменатите профили по-горе са най-често използваните. На разположение са и други профили по запитване. Повечето профили могат да бъдат произведени заедно с канал за сухо време.

Свързване на тръби с некръгло сечение Amiblu NC Line

данни

Технически данни

Диаметър, налягане, коравина и много други... Всички технически факти, от които се нуждаете, за да планирате, полагате и управлявате нашите тръбопроводи.

Референции

База данни с референции

Над 30 000 проекта в над 125 държави за над 60 години: Открийте впечатляващи и предизвикателни от инженерна гледна точка дейности с технологиите на Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) в нашата база данни с референции.

Отпечатък

Нашият отпечатък

Ние се стремим да предложим първата въглеродно неутрална тръба до 2023 г. и да станем въглеродно неутрална компания до 2030 г. Ние използваме ресурсите, с които разполагаме – нашия бизнес, нашия глас и нашата мрежа – за да се борим с климатичната криза и да вдъхновяваме хората по целия свят да ценят вода както подобава.