Amiblu icke-cirkulära rör (NC Line)

Amiblu NC Line gör det möjligt att förlänga livslängden på gamla och försämrade icke-cirkulära kanaler. Rören kan skräddarsys utifrån kundens krav och enkelt anpassas till olika former och geometrier.

Amiblu NC Line-rör med sina icke-cirkulära tvärsnitt är perfekta för relining av gamla stadsavlopp, kulvertar och kanaler som ofta har icke-cirkulära former. Amiblu icke-cirkulära rör används också för nedgrävda installationer. De kan skräddarsys utifrån kundens krav och enkelt anpassas till olika former och geometrier. Amiblu NC Line uppfyller kraven i ISO 16611.

Amible NC Line egg profile

Äggprofilen är idealisk för kombinerade avloppssystem. Den smala nedre delen av röret säkerställer ett bra flöde av spillvatten i torrt väder, medan den övre och bredare delen hanterar kraftigt regn.

Nominell dimension*300-4000 mm
Tryck (PN)1 bar
Tvärsnitt (höjd/bredd)500-3000 mm
TjocklekLastbärande och icke-lastbärande profiler tillgängliga

* Nominell dimension enligt ISO 16611, dvs. maximal invändig höjd och bredd. Profilerna ovan är de vanligast förekommande. Andra profiler finns att få på begäran. De flesta av profilerna kan tillverkas med en integrerad ränna för torrt väder.

Amiblu NC Line arch profile

Valvprofilen är idealisk för anläggande av kulvertar under vägar, för att samla upp bäckar och små åar. Formen möjliggör inspektion av personal.

Nominell dimension*300-4000 mm
Tryck (PN)1 bar
Tvärsnitt (höjd/bredd)500-3000 mm
TjocklekLastbärande och icke-lastbärande profiler tillgängliga

* Nominell dimension enligt ISO 16611, dvs. maximal invändig höjd och bredd. Profilerna ovan är de vanligast förekommande. Andra profiler finns att få på begäran. De flesta av profilerna kan tillverkas med en integrerad ränna för torrt väder.

Amiblu NC Line parabolic profile

Den paraboliska profilen är idealisk för anläggande av kulvertar under vägar, för att samla upp bäckar och små åar. Formen möjliggör inspektion av personal.

Nominell dimension*300-4000 mm
Tryck (PN)1 bar
Tvärsnitt (höjd/bredd)500-3000 mm
TjocklekLastbärande och icke-lastbärande profiler tillgängliga

* Nominell dimension enligt ISO 16611, dvs. maximal invändig höjd och bredd. Profilerna ovan är de vanligast förekommande. Andra profiler finns att få på begäran. De flesta av profilerna kan tillverkas med en integrerad ränna för torrt väder.

Bell & spigot elastomeric seal
Diametrar (DN)300-4000 mm
Tryck (PN)1 bar
Bell & spigot glued joint
Diametrar (DN)300-4000 mm
Tryck (PN)1 bar