Glasfiberarmerad plast (GRP)

Ett hållbart material som utmanar den traditionella marknaden.

Idag skulle det vara svårt att föreställa sig vardagen utan glasfiberarmerad plast. Materialet upptäcktes för industriella ändamål runt början av 1900-talet och användes ursprungligen för isolering av hus. Fler applikationer utvecklades snabbt och i dag används materialet i stor utsträckning inom flyg-, bil-, varvs- och byggnadsindustrin.

Vad består det av?

Glasfiberarmerad plast (GRP) är ett kompositmaterial som består av en polymermatris och glasfibrer. Polymermatrisen består vanligtvis av ett värmehärdande epoxi-, vinylester- eller polyesterharts. Hartset ger produkten beständighet mot miljömässiga och kemiska faktorer, är ett bindemedel för fibrerna i laminatstrukturen och betämmer formen på elementet tillverkat av GRP. Glasfibrerna ger kompositen styrka. Fibrerna kan tillsättas slumpmässigt eller orienteras på ett specifikt sätt. Den vanligaste typen av glasfiber för GRP är E-glas, som är ett aluminiumborosilikatglas. E-CR-glas (elektriskt/kemiskt resistent) används ofta i applikationer där särskilt högt skydd mot syrakorrosion krävs.

Varför är det så starkt?

Liksom med många andra kompositmaterial kompletterar de två materialen varandra för att skapa en starkare förening. Plasthartser tål höga tryckbelastningar; glasfibrer är starka vid höga dragspänningar. Genom att kombinera de två materialen blir GRP ett sammansatt material som tål både tryck- och dragkrafter mycket bra.

Vilka är de största fördelarna?

GRP har många fördelaktiga egenskaper. Det kännetecknas av låg vikt med hög mekanisk hållfasthet, beständighet mot kemikalier och korrosion (tack vare dess icke-ledande egenskaper även elektrolytisk korrosion), resistens mot UV-strålning och med hög temperaturstabilitet, samtidigt som det respekterar miljön. GRP är vattentätt, vilket gör det idealiskt för alla utomhusapplikationer. Det kan anpassas till att vara brandhämmande genom användande av icke brännbara hartser. GRP är ett mycket hållbart material med en mycket lång livslängd, idealiskt lämpat för ett brett spektrum av tillämpningar inom olika branscher.

GRP i rörledningsprojekt

Sedan 1950-talet har GRP fått ett starkt fotfäste i anläggande av rörledningar. Användningsområden för GRP-rörsystem täcker idag ett brett spektrum: från avloppssystem och dricksvattenledningar till lagringstankar, dräneringsrör, tilloppstuber i vattenkraftverk, industriella rörsystem samt renoveringslösningar med särskilda icke-cirkulära rörprofiler, för att bara nämna några. Metoderna som används för att installera rören är lika mångsidiga och inkluderar öppen ledningsgrav, ovan mark, på upphängningar, under vatten, och med hjälp av schaktfri teknik såsom relining och mikrotunnling.

Amiblu GRP pipes with blue sky

GRP på Amiblu

Amiblu GRP-rör tillverkas huvudsakligen genom fiberlindning (Flowtite-teknik) eller centrifugalgjutning (Hobas-teknik). Vid båda metoderna tillsätts sand och fyllnadsmedel till fibern och hartset för att bygga en tillräcklig väggtjocklek och därigenom öka rörets styrka och styvhet.

Fiberlindningsprocessen använder kontinuerlig och huggen glasfiber, som appliceras i perifeririktningen runt en roterande spindel som ständigt rör sig framåt. Röret bildas därigenom inifrån och ut.

Vid centrifugalgjutning byggs rörväggen upp från utsidan till insidan i en roterande form. Råmaterialen, inklusive huggen glasfiber, matas in i formen med hjälp av en matararm som rör sig både framåt och bakåt.

Båda processerna resulterar i ett GRP-rör med definierade egenskaper som i många avseenden överträffar andra rörmaterial.

Amiblu GRP pipe behind one another

Fördelar med Amiblu GRP-rör:

  • Global användning och acceptans bland stora vatten- och avloppsmyndigheter runt om i världen.
  • Helautomatiserad produktionsprocess, vilket medger att varje rör kan tillverkas med de specifika egenskaper som krävs för applikationen och driftförhållanden.
  • Höga styvhetsklasser tillgängliga (t.ex. för områden med svagare jord).
  • Låg vikt och valfria längder. GRP-rör väger endast 1/4 av vikten för segjärnsrör och 1/10 av vikten för betongrör. Detta leder till betydande besparingar genom lägre transport-, hanterings- och installationskostnader.

Fler fördelar:

  • Reducerat tryckslag tack vare låg tryckvågshastighet.
  • Korrosionsbeständighet inom ett brett pH-område.
  • Ingen elektrolytisk korrosion. GRP-rör kräver inte katodskydd eller andra typer av korrosionsskydd.
  • Tål höga längsgående kompressionsbelastningar (2-3 gånger högre än betong) som uppstår under rörtryckning.
  • Låg termisk expansionskoefficient.
  • Utmärkta hydrauliska flödesegenskaper. Slät inre röryta, vilket resulterar i betydligt lägre friktion än med andra material.
GRP pipes under bridge on suspensions