Välkommen till Amiblu GRP-rörsystem

Hobas cc grp pipe

 

Produkter

 

Amiblu GRP-rör är idealiskt lämpade för korrosiva miljöer och kan installeras med olika installationsmetoder. De kan ekonomiskt utformas för projekt såväl med som utan tryck. Skräddarsydda GRP-rördelar och kopplingar kompletterar det breda utbudet av Amiblu produkter.

Hobas Wastewater pipeline France

 

Applikationer

 

Amiblu GRP-rörsystem används i många applikationer. De används i avloppsapplikationer och konstbevattningsanläggningar, för dricksvattenförsörjning, i kraftverk såväl som i schaktfria och industriella applikationer.

Amiblu Technology Center Norway

 

Tekniker

 

Amiblus två specialtekniker – Hobas centrifugalgjutnings- och Flowtites fiberlindningsteknik – kompletterar varandra perfekt. Båda produktlinjerna ersätter traditionella korrosionskänsliga material som betong, järn och stål.

Två starka varumärken förenade

Flowtite-Logo
HOBAS-Logo
Flowtite-Logo
HOBAS-Logo

Amiblu är ett 50:50 joint venture vars mål är att utveckla och leverera GRP-rörsystem i världsklass för att hållbart lösa världens vatten- och avloppsutmaningar.
Amiblu förenar Amiantit Europe med dess Flowtite-teknik och Hobas Europe, ett dotterbolag till WIG Wietersdorfer Holding,
och är specialist på systemlösningar för applikationer inom avlopp, dricksvatten, irrigation, vattenkraft och industri.

Pipes designed for generations