Vážme si vodu tak, ako sa patrí

S prvotriednymi GRP rúrami a tvarovkami, ktoré trvalo riešia globálne problémy s vodou a kanalizáciou.

Každý si zaslúži prístup k fungujúcej vodovodnej sieti

GRP je naša DNA

Sme skupina zanietených odborníkov na GRP, ktorí sú pevne odhodlaní riešiť svetovú vodnú krízu pomocou moderných a inteligentných riešení. Chceme inšpirovať ľudí na celom svete, aby si vážili vodu tak, ako sa patrí.

Tvrdšie ako betón, pevnejšie ako oceľ 

Naša infraštruktúra spoľahlivo prepravuje vodu do a z domácností, priemyselných odvetví a každému z nás. Zanietene pracujeme na zabezpečení vody, vypúšťaní odpadových vôd a potrebách urbanizácie súvisiacich s vodou. Naše potrubia sú navrhnuté pre ďalšie generácie.

Voda je nenahraditeľná

Nadšene pracujeme s víziou budúcnosti, kde bude mať každý človek na planéte prístup k dobre fungujúcej vodnej sieti. Spájame kreatívne nápady, desaťročia skúseností a moderné kompozitné materiály, aby sme prekonali existujúce riešenia.

Potrubia navrhnuté pre generácie

Preskúmajte, ako produkty spoločnosti Amiblu ovplyvňujú spôsob, akým mestské a vidiecke komunity hospodária s vodou.

LCA sú len východiskovým bodom

Zistite viac o tom, ako GRP prekonáva iné materiály a ako sa spoločnosť Amiblu snaží bojovať proti svetovej vodnej kríze.