Vážme si vodu tak, ako sa patrí

S prvotriednymi GRP rúrami a tvarovkami, ktoré trvalo riešia globálne problémy s vodou a kanalizáciou.

Každý si zaslúži prístup k fungujúcej vodovodnej sieti

GRP je naša DNA

Sme skupina zanietených odborníkov na GRP, ktorí sú pevne odhodlaní riešiť svetovú vodnú krízu pomocou moderných a inteligentných riešení. Chceme inšpirovať ľudí na celom svete, aby si vážili vodu tak, ako sa patrí.

Tvrdšie ako betón, pevnejšie ako oceľ 

Riešenia navrhnuté na ďalších 150 rokov.
Naša infraštruktúra spoľahlivo prepravuje vodu do a z domácností, priemyselných odvetví a každému z nás. Zanietene pracujeme na zabezpečení vody, vypúšťaní odpadových vôd a potrebách urbanizácie súvisiacich s vodou. Naše potrubia sú navrhnuté pre ďalšie generácie.

Voda je nenahraditeľná

Nadšene pracujeme s víziou budúcnosti, kde bude mať každý človek na planéte prístup k dobre fungujúcej vodnej sieti. Spájame kreatívne nápady, desaťročia skúseností a moderné kompozitné materiály, aby sme prekonali existujúce riešenia.

Potrubia navrhnuté pre generácie

Preskúmajte, ako produkty spoločnosti Amiblu ovplyvňujú spôsob, akým mestské a vidiecke komunity hospodária s vodou.

LCA sú len východiskovým bodom

Zistite viac o tom, ako GRP prekonáva iné materiály a ako sa spoločnosť Amiblu snaží bojovať proti svetovej vodnej kríze.

Údaje

Technické údaje

Priemer, tlak, tuhosť a ešte oveľa viac... Všetky dôležité technické fakty, ktoré potrebujete na plánovanie, kladenie a prevádzku našich potrubí.

Referencie

Referenčná databáza

Viac ako 30 000 projektov vo viac ako 125 krajinách za viac ako 60 rokov: Objavte veľkolepé a technicky náročné stavebné práce s technológiami Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) v našej referenčnej databáze.

Stopa

Naša stopa

Naším cieľom je ponúknuť prvé uhlíkovo neutrálne potrubie do roku 2023 a stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2030. Používame zdroje, ktoré máme – naše podnikanie, náš hlas a našu sieť – na boj proti klimatickej kríze a inšpiráciu pre ľudí na celom svete, aby sme si vážili vodu tak, ako by sme mali.