Amiblu tvarovky

Na základe rozsiahleho výskumného programu a patentovaných koncepcií je zákazníkom na celom svete k dispozícii viac ako 200 000 štandardných prevedení tvaroviek Amiblu.

Tvarovky Amiblu možno vyrábať ako v štandardnom tak i neštandardnom prevedení podľa špecifikácie zákazníka a sú k dispozícií pre tlakové aj netlakové aplikácie. Pre zákazníkov po celom svete je k dispozícií viac ako 200 000 štandardných prevedení tvaroviek Amiblu. Tie sú navrhnuté na základe rozsiahleho výskumného programu a patentovaných konceptov, majú vysokú tuhosť a sú antikorózne. Amiblu výskumní pracovníci starostlivo analyzujú kritické napätie v oblúkoch, odbočkách a kolenách.

Amiblu elbows
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Amiblu reducers
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Amiblu concentric tee
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Amiblu flange
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Amiblu saddle
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)1 bar
Amiblu y-piece
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 10 barov

Amiblu GRP šachty sú vyrobené z nenasýtenej polyesterovej živice, vystužené sklenenými vláknami. Majú vnútornú ochrannú vrstvu – liner s možnosťou vystuženia sklenenými vláknami pre prípad vyššieho chemického znečistenia komunálnych odpadových vôd. Šachty a jej diely vyhovujú požiadavkám normy EN ISO 23856 pre podzemné odvodnenia a kanalizácie.

Amiblu šachty sú vyrábané na mieru pre rôzne prevádzkové požiadavky. V prípade inštalácií do väčších hĺbok, napr. na skládkach, sú šachty navrhnuté s väčšou hrúbkou steny tak, aby sa zvýšila konštrukčná stabilita.

Amiblu standard manhole

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie. Štandardné Amiblu šachty zodpovedajú požiadavkám EN 15383.

Priemer (DN) šachty800-3000 mm

Amiblu tangential manhole

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie.

Priemer (DN) hlavného potrubia1000-3000 mm
Priemer (DN) tangenciálnej šachty1000-1200 mm
Amiblu Amiscreen 3D illustration

Patentované systémové riešenie pre oddelenie pevných častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie.

DN hlavného potrubia1800-3600 mm
Veľkosť filtračných otvorov8 mm
Čistiaca kapacitado 4000 l/s
Retenčná kapacitana základe požiadavky (bez obmedzenia)
Amiblu Combined Sewer Overflow Chamber CSO

Patentované systémové riešenie pre jednotnú kanalizáciu s funkciou oddelenia častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie.

DN hlavného potrubia800-2000 mm
Prepadnuté množstvo4000 l/s (DN 400-2000)
Amiblu Sand Trap

Spoľahlivé, vysoko efektívne riešenie pre odstraňovanie pevných častíc v prívodoch k malým vodným elektrárňam. Chráni turbínu pred opotrebovaním.

DN prívodného potrubiado 1800 mm
Čistiaci účinokdo 1.5 m³/s