Amiblu tvarovky

Tvarovky Amiblu možno vyrábať ako v štandardnom tak i neštandardnom prevedení podľa špecifikácie zákazníka a sú k dispozícií pre tlakové aj netlakové aplikácie. Pre zákazníkov po celom svete je k dispozícií viac ako 200 000 štandardných prevedení tvaroviek Amiblu. Tie sú navrhnuté na základe rozsiahleho výskumného programu a patentovaných konceptov, majú vysokú tuhosť a sú antikorózne. Amiblu výskumní pracovníci starostlivo analyzujú kritické napätie v oblúkoch, odbočkách a kolenách.

Štandardné tvarovky

Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)1 bar
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 10 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)1 bar
Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 10 barov

Šachty

Amiblu GRP šachty sú vyrobené z nenasýtenej polyesterovej živice, vystužené sklenenými vláknami. Majú vnútornú ochrannú vrstvu – liner s možnosťou vystuženia sklenenými vláknami pre prípad vyššieho chemického znečistenia komunálnych odpadových vôd. Šachty a jej diely vyhovujú požiadavkám normy EN 14364 pre podzemné odvodnenia a kanalizácie.

Amiblu šachty sú vyrábané na mieru pre rôzne prevádzkové požiadavky. V prípade inštalácií do väčších hĺbok, napr. na skládkach, sú šachty navrhnuté s väčšou hrúbkou steny tak, aby sa zvýšila konštrukčná stabilita.

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie. Štandardné Amiblu šachty zodpovedajú požiadavkám EN 15383.

Priemer (DN) šachty800-3000 mm

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie.

Priemer (DN) hlavného potrubia1000-3000 mm
Priemer (DN) tangenciálnej šachty1000-1200 mm

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie. Štandardné Amiblu šachty zodpovedajú požiadavkám EN 15383.

Priemer (DN) šachty800-3000 mm

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie.

Priemer (DN) hlavného potrubia1000-3000 mm
Priemer (DN) tangenciálnej šachty1000-1200 mm

Ďalšie výrobky z GRP materiálu

Patentované systémové riešenie pre oddelenie pevných častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie.

DN hlavného potrubia1800-3600 mm
Veľkosť filtračných otvorov8 mm
Čistiaca kapacitado 4000 l/s
Retenčná kapacitana základe požiadavky (bez obmedzenia)

Patentované systémové riešenie pre jednotnú kanalizáciu s funkciou oddelenia častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie

DN hlavného potrubia800-2000 mm
Prepadnuté množstvo4000 l/s (DN 400-2000)

Spoľahlivé, vysoko efektívne riešenie pre odstraňovanie pevných častíc v prívodoch k malým vodným elektrárňam. Chráni turbínu pred opotrebovaním.

DN prívodného potrubiado 1800 mm
Čistiaci účinokdo 1.5 m³/s

Patentované systémové riešenie pre oddelenie pevných častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie.

DN hlavného potrubia1800-3600 mm
Veľkosť filtračných otvorov8 mm
Čistiaca kapacitado 4000 l/s
Retenčná kapacitana základe požiadavky (bez obmedzenia)

Patentované systémové riešenie pre jednotnú kanalizáciu s funkciou oddelenia častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie

DN hlavného potrubia800-2000 mm
Prepadnuté množstvo4000 l/s (DN 400-2000)

Spoľahlivé, vysoko efektívne riešenie pre odstraňovanie pevných častíc v prívodoch k malým vodným elektrárňam. Chráni turbínu pred opotrebovaním.

DN prívodného potrubiado 1800 mm
Čistiaci účinokdo 1.5 m³/s

данные

Технические данные

Диаметр, давление, жесткость и многое другое… Все технические данные, необходимые для проектирования, монтажа и эксплуатации наших трубопроводов.

Проекты

База проектов

Свыше 30 000 проектов более чем в 125 странах и более 60 лет на рынке. Откройте для себя впечатляющие и технически сложные проекты с использованием технологий Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) – ознакомьтесь с нашими проектами.

Отпечаток

Наш углеродный след

Наша цель - к 2023 году выпустить первую трубу с нейтральным выбросом углерода и стать компанией с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2030 году. Мы используем наши ресурсы, наш опыт, наш голос и нашу сеть офисов для борьбы с климатическим кризисом и вдохновляем людей во всем мире уважать воду так, как мы должны.