Odtlačok

Amiblu Holding GmbH
Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt
Austria

+43.463.48 24 24
info@amiblu.com

Registračné číslo organizácie: FN 105310 v
Súd: Landesgericht Klagenfurt
DIČ: ATU25771304

Amiblu Holding GmbH je členom rakúskej obchodnej komory v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami. Členstvo v rôznych orgánoch obchodnej komory je uvedené na oficiálnych webových stránkach na adrese https://firmen.wko.at/.

Táto tlač sa vzťahuje tiež na nasledujúce profily sociálnych médií:

Zrieknutie sa zodpovednosti

Poskytovanie všeobecných údajov a informácií
Spoločnosť Amiblu vynakladá všetko úsilie, aby zaistila, že všetky informácie a údaje obsiahnuté na tejto webovej stránke sú správne. Amiblu si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť poskytnuté informácie alebo údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

Zodpovednosť
Informácie poskytované na webových stránkach Amiblu boli starostlivo zhromaždené a sú priebežne aktualizované. Aj napriek nášmu najlepšiemu úsiliu však absencia chýb nemôže byť zaručená. V súvislosti s obsahom, správnosťou alebo úplnosťou poskytnutých informácií a údajov sa neprijíma žiadna zodpovednosť ani žiadna záruka.

Autorské práva
Obsah webových stránok Amiblu je chránený autorským právom. Kopírovanie, šírenie, uchovávanie, reprodukcia a prenos akýchkoľvek informácií alebo dát, najmä používanie textov, častí textov alebo obrázkov alebo iných diel zverejnených na webových stránkach je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Amiblu Holding GmbH. Texty a obrázky v oblasti „Press“, ktoré sú vyslovene určené k distribúcií, sú od vyššie uvedeného oslobodené.

Rozhodné právo
Všetky informácie alebo dáta, ich použitie, prihlásenie sa na webových stránkach Amiblu, ako aj akékoľvek súvisiace činnosti, nečinnosti alebo vynechania podliehajú výhradne rakúskym právam. Miestom jurisdikcie je Klagenfurt.

данные

Технические данные

Диаметр, давление, жесткость и многое другое… Все технические данные, необходимые для проектирования, монтажа и эксплуатации наших трубопроводов.

Проекты

База проектов

Свыше 30 000 проектов более чем в 125 странах и более 60 лет на рынке. Откройте для себя впечатляющие и технически сложные проекты с использованием технологий Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) – ознакомьтесь с нашими проектами.

Отпечаток

Наш углеродный след

Наша цель - к 2023 году выпустить первую трубу с нейтральным выбросом углерода и стать компанией с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2030 году. Мы используем наши ресурсы, наш опыт, наш голос и нашу сеть офисов для борьбы с климатическим кризисом и вдохновляем людей во всем мире уважать воду так, как мы должны.