Zásady ochrany osobných údajov v skupine Amiblu

1. Všeobecné informácie

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás kľúčová a preto má vysokú prioritu. Z tohto dôvodu spracovávame Vaše údaje len na základe platných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä s ohľadom na všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) a rakúsky zákon o ochrane osobných údajov a zákon o telekomunikáciách. V tomto prehlásení o ochrane údajov Vás informujeme o kľúčových aspektoch spracovania údajov vo vzťahu k našim webovým stránkam.

2. Vaše údaje

2.1 Zber a spracovanie Vašich údajov

Spracovanie osobných údajov, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli pre využitie zvláštnych služieb a portálov, je nutné pre spracovanie Vašich otázok, objednávok, žiadostí a pod. za účelom prípravy a uzatvárania zmlúv a k zasielaniu informačných noviniek.

2.2 Predávanie vašich dát

Tieto dáta budeme poskytovať výlučne v rámci skupiny Amiblu a len pokiaľ budú slúžiť k plneniu zmluvy alebo Vašich požiadaviek. Vaše osobné údaje uchováme dôverné a nebudeme ich predávať, prenajímať ani sprístupňovať tretím osobám.

Poskytovanie štátnym inštitúciám a orgánom prebieha len v kontexte záväzných vnútroštátnych právnych predpisov.

3. Cookies

Všetky webové stránky Amiblu používajú cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený v počítači. Cookie umožňuje Vášmu prehliadaču rozpoznať Vás a Vaše najnovšie nastavenia (napr.: nastavenie jazyka) na webových stránkach. Vaše nastavenia budú okamžite k dispozícií a nemusia byť znovu nastavované.

Pokiaľ nechcete, aby sme rozpoznali Vaše koncové zariadenie, prosíme aby ste si nakonfigurovali internetový prehliadač tak, aby ste vymazali všetky súbory cookies zo zariadenia, zablokovali všetky cookies alebo obdržali varovanie pred uložením súboru cookie.

Vezmite prosím na vedomie, že niektoré funkcie našich webových stránok bez cookies nemusia fungovať správne alebo vôbec.

4. Google Analytics

Tento web používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies, čo sú textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako užívatelia využívajú web. Informácie vygenerované cookie o Vašom používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) budú poskytnuté a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google tieto informácie použije k vyhodnoteniu Vášho používania webových stránok, zostavovanie prehľadu o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaní internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie taktiež predať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo pokiaľ tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude priraďovať Vašu IP adresu iným dátam, ktoré spoločnosť Google vlastní.

Súbory cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ tak vykonáte, možno nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tohto webu. Okrem toho môžete zabrániť zberu a spracovaniu údajov spoločnosti Google týkajúcej sa používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača pre odmietnutie služby Google Analytics.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov zhromaždených spoločnosťou Google o Vás vyššie popísaným spôsobom a za vyššie uvedenými účelmi. Použitie služby Google Analytics má jediný účel pre optimalizáciu a návrh založený na potrebách našich webových stránok. Ďalšie informácie o technológiách spoločnosti Google nájdete na nasledujúcom odkaze: www.google.com/analytics.

5. Newsletter

Máte možnosť sa prihlásiť k odberu nášho newsletteru prostredníctvom našich webových stránok. K tomu potrebujeme Vaše meno, e-mailovú adresu, firmu, v ktorej pracujete, krajinu, v ktorej žijete a Váš súhlas na obdržanie newsletteru a spracovanie Vašich osobných údajov.

Môžete zmeniť preferencie newsletteru alebo sa odhlásiť z odberu nášho newsletteru bez upozornenia a to priamo vo Vašom účte alebo e-mailom na adresu info@amiblu.com. Okamžite odstránime údaje týkajúce sa odberu newsletteru.

6. Vaše práva

Máte právo požadovať od spoločnosti Amiblu informácie o osobných údajoch, ktoré sme o Vás uložili. Okrem toho máte právo požadovať, aby boli údaje opravené, odstránené, obmedzené, odmietnuté pre spracovanie a že vy, alebo tretia strana, ktorú ste uviedli, prevediete uložené údaje do vhodnej formy.

Pokiaľ Vaša požiadavka nemôže byť, alebo nebude vyriešená do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu. Príslušným orgánom dozoru je rakúsky orgán pre ochranu údajov vo Viedni.

7. Vaše požiadavky

Pokial máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov a uplatnenia vyššie uvedených práv, obráťte sa na koordinátora ochrany údajov spoločnosti Amiblu takto:

Amiblu Holding GmbH
Data Protection Coordinator

Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria

privacy@amiblu.com

Uveďte, prosím, kontaktné údaje, názov webovej stránky alebo služby a podrobný popis Vašej otázky alebo žiadosti alebo Vášho znepokojenia ohľadom ochrany údajov.

Žiadame však o Vaše pochopenie, že pre Vašu ochranu pred otázkami alebo pred otázkami neoprávnených tretích osôb poskytneme len písomné informácie na poštovú adresu, ktorú sme uložili na príslušných portáloch.

8. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany údajov bude v priebehu času revidovaná. Preto doporučujeme pravidelne kontrolovať zásady ochrany osobných údajov.