Polityka Prywatności Grupy Amiblu

1. Informacje ogólne

Ochrona Twoich danych osobowych to dla nas sprawa kluczowa i ma dlatego wysoki priorytet. Z tego powodu Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz austriackiej Ustawy o ochronie danych oraz Ustawy o telekomunikacji. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy o kluczowych aspektach przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

2. Twoje dane

2.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych

Przetwarzanie przekazanych nam dobrowolnie danych osobowych w przypadku korzystania z określonych usług i portali jest konieczne do przetwarzania zapytań, zamówień, wniosków itp. w celu przygotowywania i zawierania umów oraz wysyłania biuletynów informacyjnych.

2.2 Przekazywanie danych

Twoje dane przekazujemy w ramach Grupy Amiblu, wyłącznie jeśli służy to wykonaniu umowy lub leży w Twoim interesie. Twoje dane traktujemy jako poufne i nie sprzedajemy, wypożyczamy ani w inny sposób nie udostępniamy ich żadnym osobom trzecim.

Przekazanie danych instytucjom i organom władz państwowych następuje wyłącznie w kontekście bezwzględnie obowiązujących krajowych przepisów prawnych.

3. Pliki cookie

Wszystkie witryny internetowe Amiblu korzystają z plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Plik cookie umożliwia Twojej przeglądarce rozpoznanie Ciebie oraz Twoich ostatnich ustawień (np. ustawień językowych) na witrynie internetowej. Twoje ustawienia są od razu dostępne i nie musisz ich ponownie wprowadzać.

Jeśli nie chcesz, abyśmy rozpoznawali Twoje urządzenie końcowe, skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową tak, aby wszystkie pliki cookie były usuwane z Twojego urządzenia lub blokowane, bądź aby przed zapisaniem pliku cookie było wyświetlane ostrzeżenie.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że bez plików cookie niektóre funkcje naszej witryny internetowej mogą przestać działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

4. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics stosuje pliki cookie, będące plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, co pozwala na analizowanie sposobu, w jaki korzystasz z witryny internetowej. Generowane przez plik cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny internetowej (w tym Twój adres IP) są przekazywane do Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny internetowej, sporządzania sprawozdań z aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny i użytkowaniem Internetu. Google może również przekazywać takie informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub w przypadku, gdy informacje te są przetwarzane przez takie osoby trzecie w imieniu Google. Google nie łączy Twojego adresu IP z jakimikolwiek innymi, przechowywanymi przez siebie danymi.

Wybierając odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki, możesz odmówić korzystania z plików cookie. Prosimy zwrócić uwagę, iż taka odmowa może skutkować niemożnością korzystania z pełnej funkcjonalności witryny internetowej. Ponadto, pobierając oraz instalując wtyczkę Google Analytics Opt-out Browser Add-on, możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z witryny internetowej (w tym Twojego adresu IP).

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażasz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych gromadzonych przez Google w powyżej opisany sposób oraz do powyżej wymienionych celów. Korzystanie z usługi Google Analytics ma na celu wyłącznie optymalizację witryn internetowych oraz ich projektowanie zgodnie z potrzebami użytkowników. Dodatkowe informacje na temat technologii stosowanych przez Google można uzyskać klikając link: www.google.com/analytics.

5. Biuletyn informacyjny

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej możesz zapisać się na nasz biuletyn informacyjny. Do tego potrzebne będzie nam Twoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa pracodawcy, kraj zamieszkania oraz Twoja zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego i przetwarzanie danych osobowych.

Preferencje dotyczące otrzymywania biuletynu informacyjnego możesz zmienić, a także całkowicie zrezygnować z jego otrzymywania, bez wypowiedzenia, w obszarze Twojego konta lub wysyłając list poczty elektronicznej na adres: info@amiblu.com. Twoje dane w związku z zapisem na biuletyn informacyjny zostaną wtedy natychmiast zmienione lub usunięte.

6. Twoje prawa

Masz prawo zażądać od Amiblu informacji na temat przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. Możesz także zażądać, aby dane te zostały poprawione, usunięte, bądź ich przetwarzanie ograniczone lub wstrzymane, a także aby dane te zostały ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej przekazane w odpowiedniej formie.

Jeśli Twoje żądanie nie może zostać lub nie zostanie wykonane w ciągu jednego miesiąca od dnia jego otrzymania, przysługiwać Ci będzie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym jest austriacki organ do spraw ochrony danych w Wiedniu.

7. Wasze prośby

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych i wykonania praw wymienionych powyżej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. ochrony danych w Amiblu:

Amiblu Holding GmbH
Koordynator ds. ochrony danych

Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria

privacy@amiblu.com

Amiblu Poland Sp. z o.o.
ul. Koksownicza 11
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 954-235-59-97

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Katarzyna Łuckoś
rodo@amiblu.com

Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy witryny internetowej lub usługi oraz szczegółowe opisanie swojego zapytania lub żądania czy też wątpliwości dotyczących ochrony danych.

Jednocześnie prosimy także o zrozumienie, iż w celu zapewnienia ochrony przed wnioskami lub zapytaniami od nieupoważnionych osób trzecich, informacji udzielamy wyłącznie w formie pisemnej, przesyłając je na adres pocztowy podany nam na odpowiednim portalu.

8. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza polityka ochrony danych podlega zmianom. Zalecamy zatem jej okresowe przeglądanie.