Najbardziej ekologicznym produktem jest ten, którego nie trzeba wymieniać

Recykling jest ostatni

Aktywistka ekologiczna Annie Leonard wyraziła to najlepiej: „Recykling następuje w momencie, gdy nie ma już możliwości uniknięcia naprawy lub ponownego wykorzystania produktu”. W zasadzie: redukuj, naprawiaj, ponownnie wykorzystuj, recykling jest ostatni.

Jeśli chcesz zmniejszyć swój wpływ na środowisko, wytwarzaj rury, które przetrwają pokolenia. Recykling nie będzie potrzebny, jeśli nie powstanie coś, co nie powinno zostać wyprodukowane.

Nikt poniżej pięćdziesiątego roku życia nie przeżył roku bez Dnia Ziemi, a każda firma mierzy się z pytaniami od sceptycznych klientów, którzy zwracają szczególną uwagę na neutralność produktów dla środowiska:

  • Czy warto wybrać te produkty dla mojej inwestycji?
  • Czy te rury nie zaszkodzą ekologii obszaru, na którym zostaną zainstalowane?
  • Jaki jest ślad środowiskowy tych produktów?

Uczciwe odpowiedzi cechują się transparentnością. I to właśnie obiecujemy Ci dać.

„My nie tylko produkujemy rury. My tworzymy trwałą infrastrukturę wodną, która chroni jeden z najcenniejszych elementów, ponieważ najbardziej ekologicznym produktem jest ten, którego nie trzeba wymieniać”.

Dr. Alexander Frech, CEO Amiblu Group

Alexander Frech Footprint

Słowo, którego staramy się unikać

Zdecydowaliśmy się używać słowa „zrównoważenie” tak rzadko, jak tylko jest to możliwe. Dlaczego? Ponieważ…

Zrównoważony rozwój wymaga, by nie brać od natury więcej, niż możemy oddać.

Ale bierzemy więcej niż dajemy. Żadna ludzka działalność gospodarcza nie jest jeszcze zrównoważona.

Nasza dzialność nie będzie zrównoważona dopóki nie nauczymy się dostarczać sieci wodociągowych bez ingerowania w zdolność natury do regeneracji i wspierania różnorodnych form życia.

Ponad to, będziemy mówić o odpowiedzialności za środowisko. Chcemy uczynić jasnym fakt, że każdy z nas ma obowiązek nie tylko być świadomym kryzysu klimatycznego, ale także robić wszystko, co w jego mocy, aby chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Footprint goals PL

LCA dla każdego produktu

Badania „od wydobycia do dostarczenia” (ang. cradle to gate) pokazują, że 80-90% wpływu produktów GRP na środowisko jest określane na etapie projektowania. Ocena cyklu życia (LCA) jest potężnym narzędziem do nauki tego, które surowce lub etapy produkcji są najbardziej krytyczne dla ekologiczności produktu.

Stworzyliśmy najbardziej wszechstronną platformę LCA (ocena cyklu życia) w branży rurowej. Dzięki temu możemy dokładnie ocenić i wybrać najbardziej przyjazne dla środowiska surowce, projekty i procesy produkcyjne naszych produktów.

Do tej pory opracowaliśmy LCA dla ponad 470 produktów, czyli w przybliżeniu 20% naszego portfolio, które stanowią około 80% sprzedaży. Następnie skondensowaliśmy duże raporty w łatwe do odczytania, znormalizowane przez UE Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD), w ten sposób możemy w ciągu kilku godzin dostarczyć dane interesariuszom, którzy chcą dowiedzieć się więcej o wpływie danego produktu na środowisko.

Korzystając z naszego generatora scenariuszy LCA, możemy szybko porównać ślad węglowy różnych produktów ze wszystkich zakładów Amiblu, w raporcie „od wydobycia do dostarczenia” (ang. cradle to gate). Ponadto możemy edukować interesariuszy na temat wpływu wyboru surowców na ekologiczność produktu i wskazywać drogę w kierunku bardziej „zielonych” i bardziej odpowiedzialnych opcji.

Możemy również obliczyć koszt środowiskowy każdego projektu w wartości pieniężnej, a tym samym przedstawić w liczbach cenny wkład w naturę.

Nasz oddany zespół naukowców zajmujących się środowiskiem pracuje ramię w ramię ze wszystkimi działami i poziomami struktury organizacyjnej, ponieważ chcemy, aby zmniejszenie wpływu na środowisko odbywało się z udziałem każdego pracownika. Patrząc na światowy kryzys wodny, wiemy, że nasza przyszłość zależy od racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.

LCA to tylko punkt wyjścia

Dowiedz się więcej o tym, dlaczego GRP przewyższa inne materiały i jak Amiblu stara się walczyć z światowym kryzysem wodnym.

Dane

Dane techniczne

Średnica, ciśnienie, sztywność i dużo więcej… Wszystkie techniczne dane, których potrzebujesz by zaprojektować, zainstalować i eksploatować nasze rurociągi.

Referencje

Baza referencji

Ponad 30 000 projektów w ponad 125 krajach i ponad 60 lat na rynku. Odkryj spektakularne i wymagające technicznie projekty z wykorzystaniem technologii Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) - zobacz naszą bazę referencji.

Ślad węglowy

Nasz ślad węglowy

Naszym celem jest, by do 2023 roku wyprodukować pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla rurę oraz do 2030 roku zostać firmą neutralną pod kątem emisji CO2. Wykorzystujemy posiadane zasoby — nasze doświadczenie, nasz głos i naszą sieć oddziałów — do walki z kryzysem klimatycznym i inspirowania ludzi na całym świecie, by szanowali wodę tak, jak powinniśmy.