Zgodność

Ufamy doświadczeniu pokoleń.
Działamy w sposób zrównoważony.
Stawiamy na przedsiębiorczość.
Wierzymy w ludzki potencjał.

Podstawą naszego działania jest zaufanie naszych klientów, pracowników, właścicieli i opinii publicznej, a także osiągnięcia i uczciwość w naszej Grupie. Nasza działalność w branży GRP uczyniła nas liderem w wielu krajach Europy a także na innych kontynentach.

Od wszystkich pracowników Amiblu i naszych partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania przepisów prawa, zasad i regulacji obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność, a także naszych wewnętrznych polityk, standardów i procedur. Korupcja i przekupstwo w jakiejkolwiek formie nie są i nie będą tolerowane. Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących uczciwej konkurencji.

Kodeks Postępowania

Nasz „Kodeks Postępowania“ opracowaliśmy na potrzeby WSZYSTKICH pracowników niezależnie od kraju pochodzenia, kultury czy różnic językowych. Określa on zasady etyczne i moralne , jak również nasze wewnętrzne reguły – których przestrzeganie jest naszym najważniejszym obowiązkiem!

Kodeks Postępowania dostawców

Każdy partner biznesowy jest częścią naszej odpowiedzialnej strategii korporacyjnej i wpływa na reputację naszej firmy poprzez swój wizerunek, zachowanie i działania. W Kodeksie Postępowania dla dostawców określiliśmy nasze zasady dotyczące bezpiecznej prawnie, zrównoważonej i odpowiedzialnej współpracy, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców.

Narzędzie dla sygnalistów Tell it Cody

W Amiblu zgodność z przepisami prawa, zasadami i wewnętrznymi regułami jest najwyższym priorytetem. Korzystamy z naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości – „Tell it Cody” – w celu otrzymywania konkretnych zgłoszeń (potencjalnych) nadużyć lub nieprawidłowości w naszej organizacji. Obejmuje to naruszenia naszego Kodeksu Postępowania, prawa antymonopolowego, prawa karnego lub naruszenia praw człowieka i zasad ochrony środowiska.

Twoje informacje pomogą nam usprawnić naszą organizację i zminimalizować ryzyko. Zgłoszenia można przesyłać anonimowo lub podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Zgłoszenia zostaną przekazane do działu ds. zgodności i odpowiedniego ambasadora ds. zgodności.
Twoje zgłoszenie będzie traktowane z zachowaniem najwyższej staranności i całkowitej poufności. Nie musisz obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji, o ile zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze.

CODY Amiblu