Overholdelse

Vi stoler på generationer.
Vi handler bæredygtigt.
Vi repræsenterer iværksætteri.
Vi bygger på mennesker.

Vi trives med tilliden fra vores kunder, medarbejdere, ejere og offentligheden samt på vores gruppes ydeevne og integritet. Vores aktiviteter inden for segmentet af GRP-rør har gjort os førende i mange europæiske lande såvel som på andre kontinenter.

Alle Amiblu-medarbejdere og vores forretningspartnere forventes at overholde love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi opererer, samt vores interne politikker, standarder og procedurer. Korruption og bestikkelse i nogen form tolereres ikke. Vi overholder alle love, der er vedtaget for at fremme fair konkurrence.

Code of Conduct (CoC)

Vi har udviklet en “Code of Conduct” for ALLE, uanset landegrænser, kultur og sprog. Adfærdskodeksen etablerer etiske og moralske principper såvel som vores interne retningslinjer – at holde sig til dem er vores topprioritet!

Leverandør Code of Conduct (SCoC)

Hver forretningspartner er en del af vores ansvarlige virksomhedsstrategi og former vores virksomheds omdømme gennem deres udseende, adfærd og handlinger. I Code of Conduct for Leverandører har vi opstillet vores principper med henblik på et juridisk sikkert, bæredygtigt og ansvarligt samarbejde, som vi forventer, at vores leverandører overholder.

Whistleblower-værktøj Tell it Cody

Hos Amiblu er overholdelse af love, regler og interne retningslinjer en topprioritet. Vi bruger vores whistleblower-system “Tell it Cody” til at modtage specifikke rapporter om (potentielle) fejl eller uregelmæssigheder i vores organisation. Dette omfatter overtrædelser af vores adfærdskodeks, antitrustlovgivning, strafferet eller krænkelser af menneskerettigheder og miljølovgivning.

Dine rapporter hjælper os med at forbedre vores organisation og minimere risici. Indsend din rapport anonymt eller gennemsigtigt med dit navn og kontaktoplysninger. Rapporter vil blive videresendt til Compliance-afdelingen og vores respektive Compliance-ambassadør og vil blive behandlet pålideligt. Din anmeldelse vil blive behandlet med absolut fortrolighed. Du behøver ikke frygte negative konsekvenser, så længe din anmeldelse er lavet i god tro.

CODY Amiblu