Naleving

We vertrouwen op generaties.
We handelen duurzaam.
Wij belichamen ondernemerschap.
We bouwen op mensen.

We gedijen op het vertrouwen van onze klanten, werknemers, eigenaren en het publiek en op de prestaties en integriteit van onze groep. Onze activiteiten in het segment van GVK buizen hebben ons een marktleider gemaakt in vele Europese landen en op andere continenten.

Van alle Amiblu-medewerkers en onze zakelijke partners wordt verwacht dat zij de wetten, regels en voorschriften naleven van de landen waarin wij actief zijn, evenals ons interne beleid, normen en procedures. Corruptie en omkoping in welke vorm dan ook worden niet getolereerd. We leven alle wetten na die zijn uitgevaardigd om eerlijke concurrentie te bevorderen.

Gedragscode (CoC)

We hebben een “Gedragscode” ontwikkeld voor IEDEREEN, ongeacht landsgrenzen, cultuur en taal. De Gedragscode legt ethische en morele principes vast, evenals onze richtlijnen binnen de groep – ze naleven is onze topprioriteit!

Gedragscode voor leveranciers (SCoC)

Elke zakenpartner maakt deel uit van onze verantwoorde bedrijfsstrategie en geeft vorm aan de reputatie van ons bedrijf door zijn of haar uiterlijk, gedrag en acties. In de Gedragscode voor Leveranciers hebben we onze principes vastgelegd met het oog op een recht zekere, duurzame en verantwoorde samenwerking, waarvan we verwachten dat onze leveranciers ze naleven.

Klokkenluiderhulpmiddel Vertel het aan Cody

Bij Amiblu is naleving van wetten, regels en interne richtlijnen een topprioriteit. We gebruiken ons klokkenluidersysteem – “Tell it Cody” – om specifieke meldingen van (mogelijk) wangedrag of onregelmatigheden in onze organisatie te ontvangen. Hieronder vallen schendingen van onze Gedragscode, antitrustwetgeving, strafrecht of schendingen van mensenrechten en milieuwetgeving.

Uw meldingen helpen ons om onze organisatie te verbeteren en risico’s te minimaliseren. Meld je melding anoniem of transparant met je naam en contactgegevens. Meldingen worden doorgestuurd naar de afdeling Compliance en onze respectievelijke Compliance Ambassadeur en zullen op betrouwbare wijze worden verwerkt. Je melding wordt absoluut vertrouwelijk behandeld. Je hoeft niet bang te zijn voor negatieve gevolgen zolang je melding te goeder trouw is gedaan.

CODY Amiblu