Dodržování předpisů

Věříme v sílu generací.
Jednáme udržitelně.
Ztělesňujeme podnikatelského ducha.
Stavíme na lidech.

Zakládáme si na důvěře našich zákazníků, zaměstnanců, majitelů a veřejnosti, i na výkonnosti a integritě naší skupiny. Jsme lídrem v oblasti výroby sklolaminátových trubek v mnoha evropských i mimoevropských zemích.

Od všech našich zaměstnanců a obchodních partnerů očekáváme, že budou dodržovat zákony, pravidla a předpisy v zemích, kde působíme, i naše interní firemní zásady, normy a postupy. V žádném případě netolerujeme korupci a úplatkářství v jakékoli podobě. Dodržujeme všechny právní předpisy, které podporují spravedlivou hospodářskou soutěž.

Etický kodex (CoC)

Náš „Etický kodex“ jsme vytvořili pro VŠECHNY – bez ohledu na státní hranice, kulturu a jazyk. Tento kodex stanoví nejen etické a morální zásady, ale obsahuje i směrnice platné v rámci naší skupiny – jejich dodržování je naší nejvyšší prioritou!

Etický kodex pro dodavatele (SCoC)

Každý obchodní partner je součástí naší odpovědné firemní strategie a svým vystupováním, chováním a jednáním utváří pověst naší společnosti. V Etickém kodexu pro dodavatele jsme stanovili zásady pro zajištění právně bezpečné, udržitelné a odpovědné spolupráce a očekáváme, že je naši dodavatelé budou dodržovat.

Tell it Cody – nástroj pro oznamovatele protispolečenské činnosti

Ve společnosti Amiblu je dodržování zákonů, pravidel a interních předpisů tou nejvyšší prioritou. Pro přijímání konkrétních oznámení o (možných) pochybeních nebo nesrovnalostech v naší organizaci využíváme systém pro oznamovatele protispolečenské činnosti „Tell it Cody“ . Oznámení se mohou týkat případných porušení našeho Etického kodexu, antimonopolního zákona, trestního zákona nebo porušení lidských práv a zákonů souvisejících se životním prostředím.

Vaše oznámení nám pomáhají zlepšovat naši organizaci a minimalizovat rizika. Oznámení můžete podat anonymně nebo transparentně s uvedením svého jména a kontaktních údajů. Vaše oznámení budou předána oddělení dodržování předpisů a odpovědnému pracovníkovi pro tuto oblast a budou spolehlivě zpracována. S vaším oznámením bude nakládáno naprosto důvěrně. Nemusíte se obávat žádných negativních důsledků, pokud bude vaše oznámení podáno v dobré víře.

CODY Amiblu