Otisk

Amiblu Holding GmbH
Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt
Austria

+43.463.48 24 24
info@amiblu.com

Registrační číslo organizace.: FN 105310 v
Soud: Landesgericht Klagenfurt
DIČ: ATU25771304

Amiblu Holding GmbH je členem rakouské obchodní komory v souladu s příslušnými právními ustanoveními. Členství v různých orgánech obchodní komory je uvedeno na oficiálních webových stránkách na adrese https://firmen.wko.at/.

Tento tisk se vztahuje také na následující profily sociálních médií:

Zřeknutí se odpovědnosti

Poskytování obecných údajů a informací
Společnost Amiblu vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že veškeré informace a údaje obsažené na této webové stránce jsou správné. Amiblu si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit poskytnuté informace nebo údaje bez předchozího upozornění.

Odpovědnost
Informace poskytované na webových stránkách Amiblu byly shromážděny s největší péčí a jsou průběžně aktualizovány. I přes naše nejlepší úsilí však absence chyb nemůže být zaručena. V souvislosti s obsahem, správností nebo úplností poskytnutých informací a údajů se nepřijímá žádná odpovědnost ani žádná záruka.

Autorská práva
Obsah webových stránek Amiblu je chráněn autorským právem. Kopírování, šíření, uchovávání, reprodukce a přenos veškerých informací nebo dat, zejména používání textů, částí textů nebo obrázků nebo jiných děl zveřejněných na webových stránkách, je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Amiblu Holding GmbH. Texty a obrázky v oblasti „Press“, které jsou výslovně určeny k distribuci, jsou od výše uvedeného osvobozeny.

Rozhodné právo
Veškeré informace nebo data, jejich použití, přihlášení k webovým stránkám Amiblu, jakož i jakékoli související činnosti, nečinnost nebo opomenutí podléhají výhradně rakouským právům. Místem jurisdikce je Klagenfurt.

© Amiblu Holding GmbH, 2021 |
Copyright | Prohlášení | Ochrana soukromí | Kontakt

данные

Технические данные

Диаметр, давление, жесткость и многое другое… Все технические данные, необходимые для проектирования, монтажа и эксплуатации наших трубопроводов.

Проекты

База проектов

Свыше 30 000 проектов более чем в 125 странах и более 60 лет на рынке. Откройте для себя впечатляющие и технически сложные проекты с использованием технологий Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) – ознакомьтесь с нашими проектами.

Отпечаток

Наш углеродный след

Наша цель - к 2023 году выпустить первую трубу с нейтральным выбросом углерода и стать компанией с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2030 году. Мы используем наши ресурсы, наш опыт, наш голос и нашу сеть офисов для борьбы с климатическим кризисом и вдохновляем людей во всем мире уважать воду так, как мы должны.