Otisk

Amiblu Holding GmbH
Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt
Austria

+43.463.48 24 24
info@amiblu.com

Registrační číslo organizace.: FN 105310 v
Soud: Landesgericht Klagenfurt
DIČ: ATU25771304

Amiblu Holding GmbH je členem rakouské obchodní komory v souladu s příslušnými právními ustanoveními. Členství v různých orgánech obchodní komory je uvedeno na oficiálních webových stránkách na adrese https://firmen.wko.at/.

Tento tisk se vztahuje také na následující profily sociálních médií:

Zřeknutí se odpovědnosti

Poskytování obecných údajů a informací
Společnost Amiblu vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že veškeré informace a údaje obsažené na této webové stránce jsou správné. Amiblu si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit poskytnuté informace nebo údaje bez předchozího upozornění.

Odpovědnost
Informace poskytované na webových stránkách Amiblu byly shromážděny s největší péčí a jsou průběžně aktualizovány. I přes naše nejlepší úsilí však absence chyb nemůže být zaručena. V souvislosti s obsahem, správností nebo úplností poskytnutých informací a údajů se nepřijímá žádná odpovědnost ani žádná záruka.

Autorská práva
Obsah webových stránek Amiblu je chráněn autorským právem. Kopírování, šíření, uchovávání, reprodukce a přenos veškerých informací nebo dat, zejména používání textů, částí textů nebo obrázků nebo jiných děl zveřejněných na webových stránkách, je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Amiblu Holding GmbH. Texty a obrázky v oblasti „Press“, které jsou výslovně určeny k distribuci, jsou od výše uvedeného osvobozeny.

Rozhodné právo
Veškeré informace nebo data, jejich použití, přihlášení k webovým stránkám Amiblu, jakož i jakékoli související činnosti, nečinnost nebo opomenutí podléhají výhradně rakouským právům. Místem jurisdikce je Klagenfurt.

Údaje

Technické údaje

Průměr, tlak, tuhost a další údaje… Všechny technické skutečnosti, se kterými potřebujete plánovat, pokládat a provozovat naše potrubní systémy.

Reference

Referenční databáze

Více než 30 000 projektů ve více než 125 zemích za více než 60 let: Seznamte se s velkolepými a technicky náročnými stavebními pracemi s technologiemi Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) v naší referenční databázi.

Stopa

Naše stopa

Naším cílem je nabídnout první uhlíkově neutrální potrubí do roku 2023 a stát se společností s uhlíkovým neutrálem do roku 2030. K boji proti klimatické krizi využíváme zdroje, které máme k dispozici - naše podnikání, náš hlas a naši síť; inspirujeme lidi po celém světě k správnému zacházení s vodou.