Nejzelenější produkt je ten, který nemusíte vyměňovat

Recyklace přichází na řadu jako poslední

Environmentální aktivistka Annie Leonard to řekla nejlépe: „Recyklaci provádíme tehdy, když už se tomu nemůžeme vyhnout, když nemůžeme produkt opravit nebo znovu použít.“ V rámci mantry „Redukce, oprava, nové použití a recyklace“ je tedy recyklace na posledním místě.

Chcete-li redukovat negativní dopad na životní prostředí, vyrábějte takové potrubí, které vydrží po celé generace. Není třeba recyklovat to, co nemělo být vyrobeno na prvním místě.

Nikdo mladší padesáti let neprožil jediný rok bez Dne Země a každá společnost čelí otázkám skeptických zákazníků, kteří mají silný smysl pro to, co považují za přijatelné pro životní prostředí:

  • Budou naše produkty stát za investici?
  • Bude mít naše potrubí negativní dopad na ekologii v místě, kde bude instalováno?
  • Jaká je environmentální stopa těchto produktů?

Upřímné odpovědi žádají transparentnost. A to je přesně to, co vám můžeme slíbit.

“Nejedná se jen o výrobu potrubí. Vytváříme dlouhodobou vodní infrastrukturu, která chrání jeden z nejcennějších elementů.
Protože nejzelenější produkt je ten, který nemusíte vyměňovat.”

M. Ausserwinkler & T. Andersson, Amiblu Management Board

Amiblu Management Board Michael Ausserwinkler and Tomas Andersson

Slovo, kterému se snažíme vyhnout

Rozhodli jsme se používat slovo udržitelnost co nejméně. Proč? Protože…

Udržitelnost vyžaduje, abychom nebrali od přírody více, než jí můžeme vrátit.

Ale my bereme víc, než dáváme. Žádná lidská hospodářská činnost zatím není udržitelná.

Žádná firma nebude používat slovo „udržitelné“, dokud se nenaučíme poskytovat vodní sítě s tím, že nebudeme narušovat schopnost přírody regenerovat se a podporovat širokou škálu živých organismů.

Budeme raději hovořit o odpovědnosti za životní prostředí. Je zcela přirozené, že každý z nás si musí být plně vědom klimatické krize; každý z nás ale musí také učinit vše, co je v jeho silách, aby ochránil naši planetu pro příští generace.

cíle Amiblu Stopa

LCA pro každý jednotlivý produkt

Vytvořili jsme nejkomplexnější platformu LCA (Hodnocení životnosti) v oblasti potrubního průmyslu. To nám umožňuje pečlivě vyhodnotit a zvolit pro naše produkty ty nejšetrnější suroviny, návrhy a výrobní procesy.

Dosud jsme sestavili LCA pro více než 470 produktů, tedy asi 20 % naší produktové řady, což představuje asi 80 % prodeje. Následně jsme rozsáhlé zprávy kondenzovali do snadno čitelných, standardizovaných prohlášení o ekologických produktech (EPD) na úrovni EU; během několika hodin tak můžeme poskytnout údaje zúčastněným stranám, které se chtějí dozvědět více o dopadech konkrétního produktu na životní prostředí.

Pomocí našeho generátoru scénáře LCA můžeme rychle porovnat uhlíkovou stopu různých produktů ze všech závodů Amiblu v rámci scénáře „cradle-to-gate“ (od těžby surovin po bránu místa výroby). Dále můžeme informovat zúčastněné strany o dopadech výběru surovin a směrovat výběr produktů k ekologičtějším a odpovědnějším možnostem.

Rovněž můžeme vypočítat environmentální náklady jednotlivých projektů v peněžních hodnotách, a tak lépe využít cenných prostředků životního prostředí.

Náš specializovaný tým vědců z oblasti studia životního prostředí spolupracuje se všemi odděleními a hierarchickými úrovněmi, protože chceme, aby se snižování negativních dopadů na životní prostředí stalo součástí práce každého jednotlivého zaměstnance. Vzhledem ke světové vodohospodářské krizi na tom závisí naše životy.

LCA je pouze výchozí bod

Zjistěte si více informací o tom, jak GRP překonává jiné materiály a jak se společnost Amiblu snaží zvládat světovou vodohospodářskou krizi.

Údaje

Technické údaje

Průměr, tlak, tuhost a další údaje… Všechny technické skutečnosti, se kterými potřebujete plánovat, pokládat a provozovat naše potrubní systémy.

Reference

Referenční databáze

Více než 30 000 projektů ve více než 125 zemích za více než 60 let: Seznamte se s velkolepými a technicky náročnými stavebními pracemi s technologiemi Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) v naší referenční databázi.

Stopa

Naše stopa

Naším cílem je nabídnout první uhlíkově neutrální potrubí do roku 2023 a stát se společností s uhlíkovým neutrálem do roku 2030. K boji proti klimatické krizi využíváme zdroje, které máme k dispozici - naše podnikání, náš hlas a naši síť; inspirujeme lidi po celém světě k správnému zacházení s vodou.