Det grønneste produktet er det du ikke trenger å erstatte

Gjenvinning kommer sist

Miljøaktivisten Annie Leonard sa det best: «Resirkulering er det vi gjør når vi ikke har muligheten til å unngå, reparere eller gjenbruke produktet.» I mantraet for redusering, reparasjon, gjenbruk, resirkulering kommer resirkulering sist.

Hvis du vil redusere miljøpåvirkningen, lag rør som varer i generasjoner. Det er ikke nødvendig å resirkulere det som aldri skulle vært produsert i utgangspunktet.

Ingen under femti har levd et år uten en Earth Day, og hvert selskap møter spørsmål fra skeptiske kunder som har en sterk følelse av hva de anser som miljømessig akseptabelt:

  • Vil produktene våre være verdt investeringen?
  • Vil rørene våre skade økologien i området der de skal installeres?
  • Hva er miljøavtrykket til produktene?

Ærlige svar ber om åpenhet. Og det er det vi lover å gi deg.

“Vi lager ikke bare rør. Vi lager langvarig vanninfrastruktur som beskytter en av de mest verdifulle elementene. Fordi det grønneste produktet er det du ikke trenger å erstatte.”

W. Stangassinger, M. Ausserwinkler & T. Andersson, Amiblu Management Board

Amiblu Management Board: Wolfgang Stangassinger (CEO), Michael Ausserwinkler and Tomas Andersson (CTO/COO)

Et ord vi prøver å unngå

Vi har valgt å bruke ordet bærekraft så lite som mulig. Hvorfor? Vel…

Bærekraft krever at vi ikke tar mer fra naturen enn vi kan gi tilbake.

Men vi tar mer enn vi gir. Ingen menneskelig økonomisk aktivitet er ennå bærekraftig.

Vi har ingen grunn til å bruke ordet bærekraftig, før vi lærer å tilby vann nettverk uten å forstyrre naturens kapasitet til å regenerere seg selv og støtte et bredt spekter av liv.

Fremover skal vi snakke om miljøansvar. Vi vil gjøre det krystallklart at hver og en av oss har plikt til ikke bare å være bevisst på klimakrisen, men også gjøre alt de kan for å beskytte planeten vår i generasjonene som kommer.

Mål Amiblu fotavtrykk

LCA for hvert enkelt produkt

Cradle-to-gate-studier viser at 80-90 prosent av GRP-produkters miljøpåvirkning bestemmes på designstadiet. En livssyklusvurdering (LCA) er et kraftig verktøy for å lære hvilke råvarer eller produksjonsstadier som er de mest kritiske for miljøytelsen til produktet.

Vi har satt opp den mest omfattende LCA-plattformen (livssyklusvurdering) i rørindustrien. Dette lar oss vurdere og velge de mest miljøvennlige råvarene, designene og produksjonsprosessene for våre produkter nøye.

Til dags dato har vi samlet LCA for over 1200 produkter, som representerer omtrent 80 % av salget. Deretter komprimerer vi de store rapportene til lettleste, EU-standardiserte miljøproduktdeklarasjoner (EPD) og kan i løpet av timer gi dataene til interessenter som ønsker å lære mer om miljøpåvirkningen til et spesifikt produkt.

Ved å bruke vår LCA-scenariogenerator kan vi raskt sammenligne karbonavtrykket til ulike produkter fra alle Amiblu-anlegg i et vugge-til-port-scenario. Videre kan vi utdanne interessenter om virkningen av valg av råvarer og styre produktvalg mot grønnere og mer ansvarlige alternativer.

Vi kan også beregne miljøkostnadene for hvert prosjekt i pengeverdi og dermed sette et tall på naturens dyrebare bidrag.

Vårt dedikerte team av miljøforskere jobber hånd i hånd med alle avdelinger og hierarkinivåer, da vi ønsker at reduksjon av miljøeffekter skal være en del av jobben til hver enkelt ansatt. Fordi vi ser på verdens vannkrise, er livene våre avhengige av den.

LCA er kun et utgangspunkt

Lær mer om hvordan GRP utkonkurrerer andre materialer og hvordan Amiblu prøver å kjempe mot verdens vannkrise.