Overholdelse

Vi har tillit til generasjoner.
Vi handler bærekraftig.
Vi handler etter våre foretaksverdier.
Vi har tillit til mennesker.

Vi lever av tilliten vi får av kunder, medarbeidere, eier og offentligheten samt ytelsen og integriteten til gruppen vår. Vi er en markedsleder innen rør og byggemateriell, både i en rekke land i Europa og i andre deler av verden.

Alle ansatte i Amiblu og våre forretningspartnere forventes å overholde lover, regler og forskrifter i de landene vi opererer i, samt våre interne retningslinjer, standarder og prosedyrer. Korrupsjon og bestikkelser i enhver form tolereres ikke. Vi overholder alle lover som er vedtatt for å fremme rettferdig konkurranse.

Code of Conduct (CoC)

Vi har utarbeidet en “Code of Conduct” for ALLE våre medarbeidere, og disse retningslinjene overskrider både grenser, kulturer og språk. Her fastlegger vi både etiske og moralske grunnprinsipper og våre konserninterne retningslinjer – å overholde dem har høyeste prioritet!

Code of Conduct for Leverandører (SCoC)

Alle forretningspartnere er en del av vår ansvarlige bedriftsstrategi og påvirker omdømmet til selskapet vårt gjennom sin opptreden, atferd og handlinger. I de etiske retningslinjene for leverandører har vi beskrevet prinsippene våre for et rettssikkert, bærekraftig og ansvarlig samarbeid, som vi forventer at leverandørene våre overholder.

Verktøy for varslere Tell it Cody

Hos Amiblu har overholdelse av lover, regler og interne retningslinjer høyeste prioritet. Vi bruker vårt varslingssystem «Tell it Cody» til å motta konkrete rapporter om (potensielle) kritikkverdige forhold eller uregelmessigheter i organisasjonen. Dette omfatter brudd på våre etiske retningslinjer, antitrustlovgivning, straffelovgivning eller brudd på menneskerettigheter og miljølovgivning.

Informasjonen din hjelper oss med å forbedre organisasjonen vår og minimere risikoen. Du kan sende inn rapporten anonymt eller åpent med navn og kontaktinformasjon. Rapportene vil bli videresendt til Compliance-avdelingen og den ansvarlige Compliance-ambassadøren og behandlet på en pålitelig måte. Rapporten din vil selvfølgelig bli behandlet med absolutt konfidensialitet. Du trenger ikke å frykte negative konsekvenser så lenge du rapporterer i god tro.

CODY Amiblu