Amiblu – to merker med en betydelig historie

GRP-rør og rørdeler i verdensklasse, designet for generasjoner.

Vi er Amiblu

Amiblu er et selskap med delt eierskap (50:50) som har som mål å utvikle og levere GRP-rør og tilbehør i verdensklasse, for å løse på en bærekraftig måte verdens utfordringer for vann og avløp. Amiblu kombinerer Amiantit Europe og dens Flowtite teknologi, og Hobas Europe, som er en del av WIG Wietersdorfer Holding, og spesialiserer seg på GRP-systemløsninger for avløpsvann, overvann, drikkevann, vanning, vannkraft og industrielle applikasjoner.

De to virksomhetene har kompetanse som utfyller hverandre perfekt. Hobas er ledende innen sentrifugalt støpte rørsystemer, og Flowtite i kontinuerlige viklede rørsystemer. Amiblu hovedkvarter er i Klagenfurt, Østerrike, og selskapet har fabrikker i Tyskland, Spania, Polen og Romania. Amiblu har et FoU-senter i Norge og sysselsetter rundt 1500 personer.

Våre lisenstakere over hele verden, pluss et omfattende nettverk av salgs og kompetansesenter, gir en ytterligere global dimensjon. Resultatet er at uansett hvor kundene våre krever en bærekraftig løsning med høy ytelse, kommer Flowtite og Hobas sammen for å levere nøyaktig det de trenger.

first CC-GRP pipes with Beetle

Hobas

Alt begynte ganske beskjedent på Basle Dye Works i 1957 hvor sylindere av tre ble brukt til farging. Disse sylindrene fortsatte å splitte og deformeres etter en tid og satte de dyre tekstilene i fare. Fabrikkens ingeniører, som søkte etter en passende erstatning for sylindrene, utviklet en sentrifugal støpemetode ved bruk av glassfiberarmert plast (GRP). Takket være metoden og materialet, oppnådde de perfekt konsentriske sylindre med en presis ytre diameter og glatt overflate – akkurat som nødvendig.

GRP hadde tidligere blitt brukt til skipsbygging, bil- og flyindustri. Imidlertid dets motstand mot både korrosjon og kjemikalier gjorde også materialet svært egnet for andre bruksområder. Sveitserne, kjent for sin visjon og banebrytende ånd, anerkjente fordelene og begynte å bruke sentrifugalt støpte rør for å transportere vann, og dermed ble et nytt selskap født: Hobas. Rørene som ble laget i disse tidlige tider er fremdeles i bruk i dag. Trinn for trinn ble produktene forbedret, produksjonsprosessen ble automatisert, produktsortimentet utvidet og skreddersydde rør ble lagt til porteføljen.

Flowtite

I 1927, i Sandefjord, en liten skipsfartsby på kysten av Norge, startet Odd Gleditsch et produksjonsanlegg for vegetabilske oljer kalt Vera Fabrikker, dette anlegget var starten for Flowtite rør.

Linolje var en ingrediens de trengte i produksjonen av maling til malingsprodusenten Jotun. I 1965 begynte en gruppe ingeniører på fabrikken å eksperimentere med polyesterresin og glassfiber. Sammen med det danske selskapet Drostholm, oppfant de den kontinuerlige viklingsmetoden for fremstilling av GRP-rør og tanker. Materialet var revolusjonerende – det korroderte ikke, det var lett, og takket være GRP-sandwichkonstruksjonen oppnådde det styrke, stabilitet og holdbarhet.

Owens Corning overtok 100% av selskapet fra Jotun i 1993. I samarbeid med Owens Corning utviklet Vera Fabrikker Flowtite GRP-rør og tanker som de er kjent i dag. Flowtite rør produseres nå i rørfabrikker på fem kontinenter.

First Flowtite pipe history

Tidslinje

1957Første produksjon av sentrifugalt støpte GRP-rør i Sveits
1968Amiantit gruppen ble opprettet i Dammam, Saudi-Arabia
1968Første produksjon av kontinuerlig vinklet rør på Vera Fabrikker (Jotun) i Norge
1971Owens Corning kjøper GRP teknologi fra Vera Fabrikker
1984Delt eierskap av Hobas og Wietersdorfer Group
1987Hobas åpner rørfabrikk i USA
1988Owens Corning kjøper 90% av aksjene i Veroc Technology (senere Flowtite Technology)
2001Amiantit kjøper Flowtite teknologien
2003Første produksjon av ikke-sirkulære GRP-rør
200750-årsjubileum Hobas
2016Hobas og Amiantit (Flowtite) kunngjør selskapenes intensjon om å fusjonere
201750-årsjubileum Flowtite
2017EU-kommisjonen godkjenner fusjonen
2017Amiblu er etablert med eierskap til Hobas og Flowtite teknologier
2018Amiblu åpner et topp moderne produksjonsanlegg for GRP-rørdeler i Polen

To teknologier, uendelige muligheter

Flowtite teknologi

Finn mer informasjon om Flowtite og kontinuerlige viklingsteknologi HER.

Hobas logo
Flowtite logo

Hobas teknologi

Finn mer informasjon om Hobas og sentrifugalt støpte rørsystemer HER.