Eftersom den grönaste produkten är den som du inte behöver byta ut

Återvinning kommer sist

Miljöaktivisten Annie Leonard sa det bäst: ”Återvinning är vad vi gör när vi inte kan undvika, reparera eller återanvända produkten.” I mantrat minska, reparera, återanvända och återvinna kommer återvinning sist.

Om du vill minska din miljöpåverkan kan du tillverka rör som håller i flera generationer. Det finns ingen anledning att återvinna något som aldrig borde ha producerats från början.

Ingen under femtio har levt ett år utan en Earth Day, och alla företag ställs inför frågor från skeptiska kunder som har en stark känsla för vad de anser vara miljömässigt acceptabelt:

  • Är våra produkter värda investeringen?
  • Kommer våra rör att skada ekologin i området där de installeras?
  • Vad är produkternas miljöavtryck?

Ärliga svar kräver öppenhet. Och det är vad vi lovar att ge dig.

“Vi tillverkar inte bara rör. Vi tillverkar långvarig vatteninfrastruktur som skyddar ett av de mest värdefullla elementen. Eftersom den grönaste produkten är den som du inte behöver byta ut.”

W. Stangassinger, M. Ausserwinkler & T. Andersson, Amiblu Management Board

Amiblu Management Board: Wolfgang Stangassinger (CEO), Michael Ausserwinkler and Tomas Andersson (CTO/COO)

Ett ord som vi försöker undvika

Vi har valt att använda ordet hållbarhet så lite som möjligt. Varför? Jo…

Hållbarhet kräver att vi inte tar mer från naturen än vad vi kan ge tillbaka.

Men vi tar mer än vi ger. Ingen mänsklig ekonomisk verksamhet är ännu hållbar.

Vi har ingen rätt att använda ordet ”hållbar” förrän vi lär oss att tillhandahålla vattenledningsnät utan att störa naturens förmåga att regenerera sig själv och stödja en stor variation av liv.

Framöver kommer vi att tala om miljöansvar. Vi kommer att göra det kristallklart att var och en av oss har en skyldighet att inte bara vara medveten om klimatkrisen utan också göra allt de kan för att skydda vår planet för kommande generationer.

Mål Amiblu fotavtryck

LCA:er för varje enskild produkt

Studier ”från vaggan till grinden” visar att 80-90 procent av GRP-produkternas miljöpåverkan bestäms i konstruktionsstadiet. En livscykelanalys (LCA) är ett kraftfullt verktyg för att ta reda på vilka råvaror eller tillverkningssteg som är de mest kritiska för produktens miljöprestanda.

Vi har inrättat den mest omfattande plattformen för livscykelanalys (LCA) inom rörindustrin. Detta gör det möjligt för oss att noggrant utvärdera och välja de mest miljövänliga råvarorna, konstruktionerna och produktionsprocesserna för våra produkter.

Hittills har vi sammanställt LCA:er för över 1200 produkter, som står för cirka 80 % av försäljningen. Vi har sedan sammanfattat de stora rapporterna till lättlästa, EU-standardiserade miljövarudeklarationer (EPD) och kan inom några timmar tillhandahålla data till intressenter som vill veta mer om en viss produkts miljöpåverkan.

Med hjälp av vår LCA-scenariogenerator kan vi snabbt jämföra koldioxidavtrycket för olika produkter från alla Amiblu-fabriker i ett scenario från vagga till grind. Dessutom kan vi utbilda intressenter om effekterna av råvaruvalet och styra produktvalet mot grönare och mer ansvarsfulla alternativ.

Vi kan också beräkna miljökostnaden för varje projekt i monetärt värde och på så sätt sätta en siffra på naturens värdefulla bidrag.

Vårt engagerade team av miljöforskare arbetar hand i hand med alla avdelningar och hierarkiska nivåer, eftersom vi vill att minskningen av miljöeffekterna ska vara en del av varje anställds arbete. För när man ser på världens vattenkris är våra liv beroende av det.

LCA:er är bara en utgångspunkt

Läs mer om hur GRP överträffar andra material och hur Amiblu försöker bekämpa världens vattenkris.