Amiblu rördelar

Mer än 200 000 standardiserade Amiblu rördelar – baserade på ett omfattande forskningsprogram och patenterade koncept – finns tillgängliga för kunder över hela världen.

Amiblu rördelar kan tillverkas standardiserade såväl som icke-standardiserade enligt kundens specifikationer och är tillgängliga för tryck- och självfallsapplikationer. Mer än 200 000 standard Amiblu rördelar finns tillgängliga för kunder över hela världen. De är konstruerade utifrån ett omfattande forskningsprogram och patenterade koncept, har hög styvhet och är korrosionsbeständiga. Amiblus forsknings- och utvecklingsavdelning har noggrant analyserat kritiska spänningar i böjar, T-rör och reduktioner.

Amiblu elbows
Diametrar (DN)200-4000 mm
Tryck (PN)upp till 32 bar
Amiblu reducers
Diametrar (DN)200-4000 mm
Tryck (PN)upp till 32 bar
Amiblu concentric tee
Diametrar (DN) 200-4000 mm
Tryck (PN)upp till 32 bar
Amiblu flange
Diametrar (DN)200-4000 mm
Tryck (PN)upp till 32 bar
Amiblu saddle
Diametrar (DN)200-4000 mm
Tryck (PN)1 bar
Amiblu y-piece
Diametrar (DN)200-4000 mm
Tryck (PN)upp till 10 bar

Amiblu GRP-nedstigningsbrunnar är tillverkade av glasfiberarmerad omättad polyesterharts. De innehåller ett glasfiberförstärkt foder för en förväntad högre kemisk föroreningsbelastning av kommunalt avloppsvatten. Brunnar uppfyller kraven i EN ISO 23856 för avloppsledningar.

Amiblu nedstigningsbrunnar kan skräddarsys för olika typer av driftkrav. I fall med stora läggningsdjup, som krävs t.ex. på deponier, utformas brunnarna med en större väggtjocklek i syfte att öka den strukturella stabiliteten.

Amiblu standard manhole

Nedstigningsbrunnar levereras vanligtvis med avsats, stege och däck. Ytterligare tillbehör finns tillgängliga på begäran. Standard Amiblu nedstigningsbrunnar uppfyller kraven i EN 15383.

Diameter (DN) nedstigningsbrunn800-3000 mm

Amiblu tangential manhole

Nedstigningsbrunnar levereras vanligtvis med avsats, stege och däck. Ytterligare tillbehör finns tillgängliga på begäran.

Diameter (DN) huvudrör1000-3000 mm
Diameter (DN) tangentiell nedstigningsbrunn1000-1200 mm
Amiblu Amiscreen 3D illustration

Patenterad modullösning för filtrering av fasta ämnen och skräp från dagvatten, inklusive magasineringsfunktion.

DN huvudrör1800-3600 mm
Filterstorlek8 mm
Reningskapacitetupp till 4000 l/s
Lagringskapacitetenligt begäran (obegränsad)
Amiblu Combined Sewer Overflow Chamber CSO

Patenterat modulärt bräddavlopp för kombinerade ledningar med separering av fasta ämnen som kräver lite underhåll, inklusive magasineringsfunktion.

DN huvudrör800-2000 mm
Bräddvolym4000 l/s (DN 400-2000)
Amiblu Sand Trap

Pålitlig och mycket effektiv lösning för separering av fasta ämnen i små vattenkraftanläggningar. Skyddar turbinen från slitage.

DN tilloppstubupp till 1800 mm
Reningskapacitetupp till 1,5 m³/s