Amiblu hållbara vattenlösningar – runt om i världen, dygnet runt

Amiblu förenar expertis, erfarenhet och global närvaro hos två ledare inom hållbara vattenlösningar i GRP: Flowtite och Hobas. Vi har decennier av erfarenhet av hundratals projekt inom avlopp, dricksvatten, industriell vattenförsörjning, irrigation och vattenkraft över hela världen.

Avloppsvatten:
Spillvatten- och dagvattensystem som aldrig kommer att korrodera

Amiblu avloppsledningar har en skräddarsydd konstruktion av rörstrukturen och är mycket motståndskraftiga mot frätande ämnen och därför idealiska för ledning av kommunalt avloppsvatten.

Bräddavlopp (CSO) med separering av fasta ämnen:
Rening av kombinerade avlopp med utjämningsmagasin och bräddavlopp

Med bräddavlopp (CSO chamber) och Amiscreen erbjuder Amiblu smarta sätt att uppgradera överbelastade och potentiellt bristfälliga rörnät så att dessa kan fungera tillförlitligt under många ytterligare år.

Dricksvatten:
Säker leverans av rent dricksvatten för generationer framöver

Testade och certifierade för dricksvattenkvalitet i många länder runt om i världen, Amiblu-rör utgör en lösning för generationer framöver.

Vattenkraft:
Kraftproduktion med mindre utsläpp och mer uteffekt

Den mycket släta insidan på Amiblu-rör garanterar en låg fallförlust, maximal energiproduktion och konstanta hydrauliska egenskaper.

Schaktfri teknik:
Det perfekta alternativet för 24-timmarsstäder att installera utan störningar

Med sin höga hållfasthet, lätta vikt, släta inre och yttre yta, och långa livslängd, är Amiblu-rör perfekt lämpade för schaktfria applikationer som rörtryckning och relining.

Amiblu NC Line:
Utformad för att stärka de städer vi älskar

Amiblu NC Line-rör med sina icke-cirkulära tvärsnitt är perfekta för relining av gamla stadsavlopp, kulvertar och kanaler som ofta har icke-cirkulära former. Amiblu NC Line kan skräddarsys utifrån kundens krav och enkelt anpassas till olika former och geometrier.

Flowtite Orange:
Specialfoder för extrema förhållanden

Flowtite Orange möjliggör transport av vätskor som innehåller mycket nötande material såsom slam från gruvindustrin, dagvatten som innehåller extrema volymer sand och grus, och andra applikationer med extrem exponering för slitage.

Hobas PU Line:
Det överlägset bästa röret. Även för de tuffaste förhållandena

Våra slagtåliga och extremt nötningsbeständiga GRP-rör är försedda med ett exceptionellt slitstarkt inre skyddslager och anpassas individuellt för varje projekt.

Konstbevattning och råvatten:
En större skörd med mindre vatten, oavsett väder

Amiblu bevattningsrör möjliggör kontrollerad vattenfördelning med lågt underhåll och minskar avsevärt kostnaderna under systemets hela livscykel.

Industri:
Nyckelfärdiga industriprojekt för en stark framtid

Amiblu-rör används inom olika typer av industrisektorer där extraordinära driftförhållanden kräver kemiskt, mekaniskt och termiskt beständiga rörmaterial.

Amiblu referensdatabas:
Mer än 30 000 skäl till att välja Amiblu

En stor samling av projekt från hela världen som har genomförts med Hobas och Flowtite GRP-teknik.

Data

Tekniska data

Diameter, tryck, styvhet och mycket mer... Alla tekniska fakta som du behöver för att planera, anlägga och driva våra rörledningar.

Referenser

Referensdatabas

Över 30 000 projekt i mer än 125 länder under mer än 60 år: Upptäck spektakulära och tekniskt utmanande anläggningsarbeten med Amiblus teknik (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) i vår referensdatabas.

Fotavtryck

Vårt fotavtryck

Vårt mål är att erbjuda det första koldioxidneutrala röret senast 2023 och att bli ett koldioxidneutralt företag senast 2030. Vi använder de resurser vi har - vår verksamhet, vår röst och vårt nätverk - för att bekämpa klimatkrisen och inspirera människor runt om i världen att värdera vatten som vi borde.