Amiblu vattenlösningar – runt om i världen, dygnet runt

Amiblu är specialist på systemlösningar för applikationer inom avlopp, dricksvatten, irrigation, vattenkraft och industri.

Applikationer
Hobas sewer pipes installed at night for WWTP Czajka, Poland

Avloppsvatten:
Spillvatten- och dagvattensystem som aldrig kommer att korrodera

Amiblu avloppsledningar har en skräddarsydd konstruktion av rörstrukturen och är mycket motståndskraftiga mot frätande ämnen och därför idealiska för ledning av kommunalt avloppsvatten.

Amiblu CSO system in Möhra, Germany

Bräddavlopp (CSO) med separering av fasta ämnen:
Rening av kombinerade avlopp med utjämningsmagasin och bräddavlopp

Med bräddavlopp (CSO chamber) och Amiscreen erbjuder Amiblu smarta sätt att uppgradera överbelastade och potentiellt bristfälliga rörnät så att dessa kan fungera tillförlitligt under många ytterligare år.

Potable water tank for Pitomaca, Croatia

Dricksvatten:
Säker leverans av rent dricksvatten för generationer framöver

Testade och certifierade för dricksvattenkvalitet i många länder runt om i världen, Amiblu-rör utgör en lösning för generationer framöver.

GRP penstock for hydropower pipe project Vangpollen

Vattenkraft:
Kraftproduktion med mindre utsläpp och mer uteffekt

Den mycket släta insidan på Amiblu-rör garanterar en låg fallförlust, maximal energiproduktion och konstanta hydrauliska egenskaper.

Trenchless installation of Hobas jacking pipes

Schaktfri teknik:
Det perfekta alternativet för 24-timmarsstäder att installera utan störningar

Med sin höga hållfasthet, lätta vikt, släta inre och yttre yta, och långa livslängd, är Amiblu-rör perfekt lämpade för schaktfria applikationer som rörtryckning och relining.

Amiblu NC Line pipes for the renovation of an aged sewer in Essen, Germany

Amiblu NC Line:
Utformad för att stärka de städer vi älskar

Amiblu NC Line-rör med sina icke-cirkulära tvärsnitt är perfekta för relining av gamla stadsavlopp, kulvertar och kanaler som ofta har icke-cirkulära former. Amiblu NC Line kan skräddarsys utifrån kundens krav och enkelt anpassas till olika former och geometrier.

Hobas PU Line special pipes in Schönbühel, Austria

Hobas PU Line:
Det överlägset bästa röret. Även för de tuffaste förhållandena.

Våra slagtåliga och extremt nötningsbeständiga GRP-rör är försedda med ett exceptionellt slitstarkt inre skyddslager och anpassas individuellt för varje projekt.

Flowtite Orange pipes in Eschenbach, Switzerland

Flowtite Orange:
Specialfoder för extrema förhållanden

Flowtite Orange möjliggör transport av vätskor som innehåller mycket nötande material såsom slam från gruvindustrin, dagvatten som innehåller extrema volymer sand och grus, och andra applikationer med extrem exponering för slitage.

Flowtite irrigation pipes for Salamanca, Spain

Konstbevattning och råvatten:
En större skörd med mindre vatten, oavsett väder

Amiblu bevattningsrör möjliggör kontrollerad vattenfördelning med lågt underhåll och minskar avsevärt kostnaderna under systemets hela livscykel.

Amiblu industrial pipes for Ras-Al-Khair

Industri:
Nyckelfärdiga industriprojekt för en stark framtid 

Amiblu-rör används inom olika typer av industrisektorer där extraordinära driftförhållanden kräver kemiskt, mekaniskt och termiskt beständiga rörmaterial.

Referensdatabas

Amiblu reference database platform

Mer än 30 000 skäl till att välja Amiblu

Amiblu förenar expertis, erfarenhet och global närvaro hos två ledare inom hållbara vattenlösningar i GRP: Flowtite och Hobas. Vi har decennier av erfarenhet av hundratals projekt inom avlopp, dricksvatten, industriell vattenförsörjning, irrigation och vattenkraft över hela världen.

I vår Amiblu-referensdatabas kan du hitta en stor samling spektakulära och tekniskt utmanande projekt från hela världen som har förverkligats med Amiblus GRP-teknik (Flowtite, Hobas, Amiblu NC Line, Amiscreen).