Amiblu vodné riešenia nepretržite po celom svete

Amiblu je špecialistom GRP pre systémové riešenia pre odpadovú vodu, pitnú vodu, zavlažovanie, vodnú energetiku a priemysel.

Aplikácie
Hobas sewer pipes installed at night for WWTP Czajka, Poland

Odpadová voda:
Systém pre kanalizácie a dažďové vody, ktoré nepodliehajú korózií

Kanalizačné potrubie Amiblu je navrhnuté presne na mieru a je vysoko odolné voči korozívnym látkam. Preto je ideálne pre odvádzanie komunálnych odpadových vôd.

Amiblu CSO system in Möhra, Germany

Systém CSO s pevnou retenciou:
Čistenie odpadových vôd s akumulačnou funkciou a prepadom pre dažďové vody

Vďaka komorám CSO (Combined Sewer Overfloat) a Amiscreen ponúka Amiblu dve jednoduché riešenia, ako vylepšiť preťaženie a potencionálne zlyhanie potrubnej siete tak, aby mohli byť spoľahlivo prevádzkované počas mnoho ďalších rokov.

Potable water tank for Pitomaca, Croatia

Pitná voda:
Bezpečné zásobovanie čistou pitnou vodou pre mnohé generácie

Potrubie Amiblu, ktoré bolo testované a certifikované pre styk s pitnou vodou v mnoho krajinách po celom svete predstavuje riešenie pre generácie.

GRP penstock for hydropower pipe project Vangpollen

Vodná energia:
Výroba energie s nižšími emisiami a vyšším výkonom

Veľmi hladký vnútorný povrch potrubia Amiblu zaručuje nízke tlakové straty trením, maximálny energetický výkon a konštantné hydraulické vlastnosti.

Trenchless installation of Hobas jacking pipes

Bezvýkopové aplikácie:
Perfektná voľba pre plynulú inštaláciu v mestách bez obmedzenia dopravy na povrchu

Potrubia Amiblu sú vďaka svojej vysokej pevnosti, nízkej hmotnosti, hladkému vnútornému a vonkajšiemu povrchu a dlhej životnosti ideálne pre bezvýkopové aplikácie, ako je pretláčanie (mikrotuneláž) a relining.

Amiblu NC Line pipes for the renovation of an aged sewer in Essen, Germany

Amiblu NC Line:
Navrhnuté pre mestá, ktoré milujeme

Potrubie Amiblu NC Line so svojimi nekruhovými profilmi je ideálne pre relining starých mestských odpadových vôd, priepustov a kanálov, ktoré majú častokrát nekruhové tvary. Amiblu NC Line možno prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka a ľahko sa prispôsobí rôznym typom tvarov a geometrií.

Hobas PU Line special pipes in Schönbühel, Austria

Hobas PU Line:
Jednoznačne najlepšie potrubie aj pre najnáročnejšie podmienky

Naše GRP potrubie s vysokou odolnosťou proti nárazu a proti extrémnemu opotrebovaniu majú mimoriadne odolnú vnútornú ochrannú vrstvu a sú prispôsobené pre každý projekt na základe požiadaviek.

Flowtite Orange pipes in Eschenbach, Switzerland

Flowtite Orange:
Špeciálna vnútorná ochranná vrstva pre extrémne podmienky

Flowite Orange umožňuje prepravu kvapalín obsahujúcich vysoko abrazívne materiály, ako sú kaly z ťažobného priemyslu, dažďová voda obsahujúca vysoký obsah piesku a štrku a ďalšie aplikácie s extrémnym opotrebovaním.

Flowtite irrigation pipes for Salamanca, Spain

Zavlažovanie a privádzanie surovej vody:
Vyššia úroda a nižšie množstvo vody počas akéhokoľvek počasia

Potrubie Amiblu pre zavlažovanie umožňuje riadené rozloženie vody s nízkymi nákladmi na údržbu a jednoznačne znižuje celkové prevádzkové náklady po celú dobu životnosti systému.

Amiblu industrial pipes for Ras-Al-Khair

Priemysel:
Projekty na kľúč v priemyselných aplikáciách s dlhou životnosťou 

Potrubie Amiblu sa používa pre rôzne priemyselné odvetvia, kde mimoriadne prevádzkové podmienky vyžadujú chemicky, mechanicky a tepelne odolné potrubie.

Databáza referencií

Amiblu reference database platform

Viac než 30 000 dôvodov pre výber Amiblu

Amiblu prináša odborné znalosti, skúsenosti a globálnu stopu dvoch vedúcich výrobcov GRP potrubia pre riešenie udržateľnosti vodných zdrojov: Amiantit Flowtite a Hobas. Máme desiatky rokov skúseností so stovkami projektov pre pitnú vodu, odpadové vody, priemyselné vody, zavlažovanie a vodné elektrárne po celom svete.

V našej referenčnej databáze Amiblu nájdete rozsiahlu zbierku veľkolepých a technicky náročných projektov z celého sveta, ktoré boli realizované pomocou technológií GRP spoločnosti Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu NC Line, Amiscreen).

Hello