GRP potrubia s Amiblu technológiou NC Line

Potrubie Amiblu NC Line s nekruhovými prierezmi je ideálne pre rekonštrukciu starých mestských kanalizácií, priepustov a kanálov s nekruhovými profilmi. Nekruhové potrubia Amiblu sú tiež používané pre inštaláciu do otvorených výkopov. Nekruhové profily sú vyrábané špirálovým navíjacím procesom. Živica plnená nepretržite a nasekané sklenené vlákna sú navíjané na rotujúce oválne formy s riadenou sekvenciou. Pomocou tejto technológie je vytvorený homogénny sklolaminát, ktorý maximalizuje prínos troch základných surovín: sklenených vláken, živice a piesku. Amiblu NC Line je možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka a ľahko ho možno prispôsobiť rôznym typom tvarov a geometrii.

Amiblu NC Line splňuje požiadavky normy ISO 16611. Norma ISO 16611:2017 stanovuje prísne postupy ako vyrábať a testovať nekruhové potrubia. Splnenie požiadaviek je potvrdené nezávislými externými subjektmi.

Technické údaje Amiblu potrubia NC line

Surovinyživica, sklenené vlákna, piesok
Prevádzková teplotaod -50°C do +50°C, vyššia teplota na základe individuálneho posúdenias
Profil potrubia (výška/šírka)300-4000 mm
Rozsah tlakových triedPN 1
Predpokladaná životnosťviac než 150 rokov
Ochrana proti koróziínie je vyžadovaná, použité suroviny sú odolné voči korózií
Odolnosť voči tlakovému čisteniutestované v súlade s DIN 19523

данные

Технические данные

Диаметр, давление, жесткость и многое другое… Все технические данные, необходимые для проектирования, монтажа и эксплуатации наших трубопроводов.

Проекты

База проектов

Свыше 30 000 проектов более чем в 125 странах и более 60 лет на рынке. Откройте для себя впечатляющие и технически сложные проекты с использованием технологий Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) – ознакомьтесь с нашими проектами.

Отпечаток

Наш углеродный след

Наша цель - к 2023 году выпустить первую трубу с нейтральным выбросом углерода и стать компанией с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2030 году. Мы используем наши ресурсы, наш опыт, наш голос и нашу сеть офисов для борьбы с климатическим кризисом и вдохновляем людей во всем мире уважать воду так, как мы должны.