Najzelenší produkt je ten, ktorý nemusíte vymieňať

Recyklovanie až na poslednom mieste

Ekologická aktivistka Annie Leonardová to vystihla najlepšie: „Recyklácia je to, čo robíme, keď nemáme možnosti, ako sa výrobku vyhnúť, opraviť ho alebo znova použiť.“ V mantre znižovania, opravovania, opätovného použitia a recyklácie je recyklácia až na poslednom mieste.

Ak chcete znížiť dopad na životné prostredie, vyrábajte potrubie, ktoré vydrží celé generácie. Načo recyklovať niečo, čo v prvom rade nikdy nemalo byť vyrobené.

Nikto mladší ako päťdesiat rokov nezažil rok bez Dňa Zeme. Každá spoločnosť čelí otázkam skeptických zákazníkov, ktorí majú silný zmysel pre to, čo považujú za ekologicky prijateľné:

  • Oplatí sa investovať do našich produktov?
  • Poškodia naše potrubia ekológiu oblasti, v ktorej budú inštalované?
  • Aká je environmentálna stopa produktov?

Úprimné odpovede si vyžadujú transparentnosť. A tú Vám sľubujeme.

“Nevyrábame len potrubia. Vytvárame dlhotrvajúcu vodnú infraštruktúru, ktorá chráni jeden z najvzácnejších prvkov. Pretože najzelenší produkt je ten, ktorý nemusíte vymieňať.”

W. Stangassinger, M. Ausserwinkler & T. Andersson, Amiblu Management Board

Amiblu Management Board: Wolfgang Stangassinger (CEO), Michael Ausserwinkler and Tomas Andersson (CTO/COO)

Slovo, ktorému sa snažíme vyhýbať

Slovo udržateľnosť sme sa rozhodli používať čo najmenej. Prečo? Viete…

Cieľom udržateľnosti je nebrať z prírody viac, ako jej dokážeme vrátiť.

Pravda je taká, že viac berieme ako dávame. Žiadna hospodárska činnosť človeka nie je zatiaľ udržateľná.

Nemáme právo používať slovo trvalo udržateľný, kým sa nenaučíme zabezpečovať vodné siete bez toho, aby sme zasahovali do schopnosti prírody regenerovať sa a podporovať širokú rozmanitosť života.

V budúcnosti budeme hovoriť o environmentálnej zodpovednosti. Dáme jasne najavo, že každý z nás má povinnosť nielen uvedomovať si klimatickú krízu, ale aj urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby ochránil našu planétu pre budúce generácie.

góly Amiblu Stopa

LCA pre každý jeden produkt

Vytvorili sme najkomplexnejšiu platformu LCA (posudzovanie životného cyklu) v potrubnom priemysle. To nám umožňuje starostlivo vyhodnocovať a vyberať tie najekologickejšie suroviny, dizajn a výrobné procesy pre naše produkty.

K dnešnému dňu sme zostavili LCA pre viac ako 1200 produktov alebo približne 20 % nášho produktového radu, ktoré predstavujú približne 80 % predaja. Následne sme rozsiahle správy zhrnuli do ľahko čitateľných, EÚ štandardizovaných vyhlásení o environmentálnych výrobkoch (EPD) a v priebehu niekoľkých hodín vieme poskytnúť údaje zainteresovaným stranám, ktoré sa chcú dozvedieť viac o vplyve konkrétneho produktu na životné prostredie.

Pomocou nášho generátora scenárov LCA môžeme rýchlo porovnať uhlíkovú stopu rôznych produktov zo všetkých závodov spoločnosti Amiblu v scenári od kolísky po bránu. Okrem toho môžeme vzdelávať zainteresované strany o vplyve výberu surovín a smerovať výber produktov k ekologickejším a zodpovednejším možnostiam.

Vieme tiež vypočítať environmentálne náklady každého projektu v peňažnej hodnote, a tak vyčísliť vzácny príspevok prírody.

Náš špecializovaný tím environmentálnych vedcov pracuje ruka v ruke so všetkými oddeleniami a hierarchickými úrovňami, pretože chceme, aby znižovanie vplyvov na životné prostredie bolo súčasťou práce každého jedného zamestnanca. Keď sledujeme svetovú vodnú krízu, vieme, že od nej závisia naše životy.

LCA sú len východiskovým bodom

Zistite viac o tom, ako GRP prekonáva iné materiály a ako sa spoločnosť Amiblu snaží bojovať proti svetovej vodnej kríze.