Amiblu pretláčacie potrubie

Rúrky zo sklolaminátu s vynikajúcou pevnosťou v tlaku, aby odolali vysokým vytlačovacím silám. Bežne sa používa na pretláčanie pod diaľnicami, železničnými traťami a v husto obývaných aglomeráciách.

Potrubia Amiblu sú vďaka svojej vysokej pevnosti, nízkej hmotnosti, hladkému vnútornému a vonkajšiemu povrchu a dlhej životnosti ideálne pre bezvýkopové aplikácie, ako je pretláčanie (mikrotuneláž) a relining.

Hobas jacking pipe

Hobas potrubie navrhnuté pre odolanie vysokému tlaku pri pretláčaní. Obvykle používané pre pretláčanie (mikrotuneláž) pod cestami a železnicami. Odolnosť voči čisteniu tlakovou vodou podľa DIN 19523.

Priemer (de)272-3600 mm
Tlak (PN)do 16 barov
Nominálne dĺžky1-6 m
Tuhosť (SN)32000 do 1000000 N/m²