Amiblu tlakové potrubie

Vodná energia, zavlažovanie, vodovody, priemyslové aplikácie a mnoho ďalších: Tlakové potrubné systémy Amiblu vyrobené z plastov vystužených sklenenými vláknami (GRP) sa používajú po celom svete pre najrôznejšie aplikácie.

Potrubie Flowtite s hlavným vystužením po obvode. Používané pre aplikácie bez tlakového zaťaženia ako sú prívody k MVE, tlakové rozvody, vodovodné privádzače a rozvody chladiacej vody.

Priemer (DN)300-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

Jedno-osové tlakové potrubie so zvýšenou odolnosťou proti nárazu s hlavnou výstužou po obvode. Používa sa pre vodnú energetiku, zavlažovanie, vodovody a ďalšie tlakové aplikácie. Umožňuje používanie zásypu s frakciami častíc do 64 mm (veľkosť sita).

Priemer (DN)300-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

Potrubie Flowtite vystužené po obvode aj v axiálnom smere tak, aby odolávalo tlaku a ohybovému zaťaženiu. Bežné použitie: chladiaca voda, odsoľovanie a ďalšie priemyslové aplikácie pre nadzemné aplikácie.

Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 20 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

Tlakové potrubie extrémne odolné voči opotrebovaniu, ktoré je navrhnuté napríklad pre transport suspenzií v tažobnom priemysle. Môže byť použité pre iné aplikácie s požiadavkami na odolnosť proti extrémnemu opotrebovaniu a vysokým rýchlostiam prúdení.

Priemer (DN)300-3000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

Potrubie Flowtite s hlavným vystužením po obvode. Používané pre aplikácie bez tlakového zaťaženia ako sú prívody k MVE, tlakové rozvody, vodovodné privádzače a rozvody chladiacej vody.

Priemer (DN)300-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

Jedno-osové tlakové potrubie so zvýšenou odolnosťou proti nárazu s hlavnou výstužou po obvode. Používa sa pre vodnú energetiku, zavlažovanie, vodovody a ďalšie tlakové aplikácie. Umožňuje používanie zásypu s frakciami častíc do 64 mm (veľkosť sita).

Priemer (DN)300-4000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

Potrubie Flowtite vystužené po obvode aj v axiálnom smere tak, aby odolávalo tlaku a ohybovému zaťaženiu. Bežné použitie: chladiaca voda, odsoľovanie a ďalšie priemyslové aplikácie pre nadzemné aplikácie.

Priemer (DN)200-4000 mm
Tlak (PN)do 20 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

Tlakové potrubie extrémne odolné voči opotrebovaniu, ktoré je navrhnuté napríklad pre transport suspenzií v tažobnom priemysle. Môže byť použité pre iné aplikácie s požiadavkami na odolnosť proti extrémnemu opotrebovaniu a vysokým rýchlostiam prúdení.

Priemer (DN)300-3000 mm
Tlak (PN)do 32 barov
Nominálne dĺžky12, 6, 3 m
Tuhosť (SN)5000/10000 N/m²

данные

Технические данные

Диаметр, давление, жесткость и многое другое… Все технические данные, необходимые для проектирования, монтажа и эксплуатации наших трубопроводов.

Проекты

База проектов

Свыше 30 000 проектов более чем в 125 странах и более 60 лет на рынке. Откройте для себя впечатляющие и технически сложные проекты с использованием технологий Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) – ознакомьтесь с нашими проектами.

Отпечаток

Наш углеродный след

Наша цель - к 2023 году выпустить первую трубу с нейтральным выбросом углерода и стать компанией с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2030 году. Мы используем наши ресурсы, наш опыт, наш голос и нашу сеть офисов для борьбы с климатическим кризисом и вдохновляем людей во всем мире уважать воду так, как мы должны.