Rury ciśnieniowe Amiblu

Rury GRP o wyjątkowej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne do różnorodnych zastosowań ciśnieniowych o dużych prędkościach przepływu.

Elektrownie wodneirygacjamagistrale wodociągoweinstalacje przemysłowe, i wiele innych: Systemy rur ciśnieniowych Amiblu z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) są stosowane na całym świecie w różnych obszarach zastosowań.

Flowtite pressure pipe

Rura Flowtite zbrojona w kierunku obwodowym. Stosowana do budowy rurociągów wolnych od sił osiowych np. rurociągów zasilających turbiny w elektrowniach, magistrali ciśnieniowych, rurociągów dosyłowych i systemów wody chłodzącej.

Zakres średnic (DN)300-4000 mm
Ciśnienie (PN)do 32 bar
Długość nominalna12, 6, 3 m
Sztywność (SN)5000/10000 N/m²
Flowtite Grey pipe

Wyjątkowo odporna na uderzenia, uniaxialna rura ciśnieniowa z głównym wzmocnieniem w kierunku obwodu. Przeznaczona do stosowania w hydroelektrowniach, instalacjach nawadniających, wodociągach oraz innych aplikacjach ciśnieniowych. Pozwala na stosowanie materiału wypełnieniowego o granulacji maks. do 64 mm (wymiary sita).

Zakres średnic (DN)300-4000 mm
Ciśnienie (PN)do 32 bar
Długość nominalna12, 6, 3 m
Sztywność (SN)5000/10000 N/m²
Flowtite biaxial pipe

Rura Flowtite zbrojona w kierunku obwodowym i osiowym. Odporna na wzdłużne siły osiowe i zginające wywołane ciśnieniem wewnętrznym. Powszechne zastosowania: instalacje wody chłodzącej, odsalanie oraz inne naziemne aplikacje przemysłowe.

Zakres średnic (DN)200-4000 mm
Ciśnienie (PN)do 20 bar
Długość nominalna12, 6, 3 m
Sztywność (SN)5000/10000 N/m²
Flowtite Orange

Niezwykle odporna na zużycie uniaxialna rura ciśnieniowa zaprojektowana m.in do stosowania w górnictwie jako rurociąg transportujący zawiesiny węglowe. Może być także wykorzystywana w innych aplikacjach, w których występuje bardzo duże zużycie i duże prędkości przepływu.

Zakres średnic (DN)300-3000 mm
Ciśnienie (PN)do 32 bar
Długość nominalna12, 6, 3 m
Sztywność (SN)5000/10000 N/m²
Hobas pressure pipe

Odlewana odśrodkowo rura ciśnieniowa Hobas, zazwyczaj używana w elektrowniach wodnych, w instalacjach nawadniających, wodociągach i innych zastosowaniach ciśnieniowych.

Zakres średnic (DN)200-2555 mm
Ciśnienie (PN)do 24 bar
Długość nominalna6, 3 m
Sztywność (SN)5000/10000 N/m²