Systemy przelewowe dla kanalizacji ogólnospławnej z funkcją separacji zanieczyszczeń

Nasza obietnica: solidna modernizacja sieci kanalizacyjnej dla ścieków bez cząstek stałych.

Amiblu CSO Chamber i Amiscreen

Gdy deszcz, wody opadowe i ścieki komunalne przepływają razem w połączonym kanale ściekowym, silne opady mogą prowadzić to krytycznych sytuacji: oczyszczalnie ścieków są przeciążone i duże ilości zanieczyszczonych wód wpływają do ekologicznie wrażliwych jezior i rzek. Konstrukcje przepływowe oferują rozwiązanie tego problemu. Amiblu dostarcza dwie szczególnie niezawodne i wydajne opcje – zbiornik przelewowy do kanalizacji ogólnospławnej (CSO) oraz Amiscreen.

Systemy Amiblu do kanalizacji ogólnospławnej stosowane są do oddzielenia z wody ściekowej zanieczyszczeń, które przekazywane są do oczyszczalni ścieków. Oczyszczona woda natomiast odprowadzana jest bezpośrednio do odbiornika.

Hobas CSO Chamber in Ticino, Switzerland

Zalety:

  • niezawodny przelew wody deszczowej
  • niewymagający skomplikowanej konserwacji, samoczyszczący się system
  • optymalna separacja zanieczyszczeń (konstrukcja zwiększa efekt przepływu wtórnego)
  • dodatkowo może pełnić funkcje zbiornika magazynowania
  • system modułowy
  • pełna odporność na korozję
  • szybka instalacja
  • niewielka powierzchnia i wykop niezbędny podczas instalacji

Dane

Dane techniczne

Średnica, ciśnienie, sztywność i dużo więcej… Wszystkie techniczne dane, których potrzebujesz by zaprojektować, zainstalować i eksploatować nasze rurociągi.

Referencje

Baza referencji

Ponad 30 000 projektów w ponad 125 krajach i ponad 60 lat na rynku. Odkryj spektakularne i wymagające technicznie projekty z wykorzystaniem technologii Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) - zobacz naszą bazę referencji.

Ślad węglowy

Nasz ślad węglowy

Naszym celem jest, by do 2023 roku wyprodukować pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla rurę oraz do 2030 roku zostać firmą neutralną pod kątem emisji CO2. Wykorzystujemy posiadane zasoby — nasze doświadczenie, nasz głos i naszą sieć oddziałów — do walki z kryzysem klimatycznym i inspirowania ludzi na całym świecie, by szanowali wodę tak, jak powinniśmy.