Systemy przelewowe dla kanalizacji ogólnospławnej z funkcją separacji zanieczyszczeń

Nasza obietnica: solidna modernizacja sieci kanalizacyjnej dla ścieków bez cząstek stałych.

Amiblu CSO Chamber i Amiscreen

Gdy deszcz, wody opadowe i ścieki komunalne przepływają razem w połączonym kanale ściekowym, silne opady mogą prowadzić to krytycznych sytuacji: oczyszczalnie ścieków są przeciążone i duże ilości zanieczyszczonych wód wpływają do ekologicznie wrażliwych jezior i rzek. Konstrukcje przepływowe oferują rozwiązanie tego problemu. Amiblu dostarcza dwie szczególnie niezawodne i wydajne opcje – zbiornik przelewowy do kanalizacji ogólnospławnej (CSO) oraz Amiscreen.

Systemy Amiblu do kanalizacji ogólnospławnej stosowane są do oddzielenia z wody ściekowej zanieczyszczeń, które przekazywane są do oczyszczalni ścieków. Oczyszczona woda natomiast odprowadzana jest bezpośrednio do odbiornika.

Hobas CSO Chamber in Ticino, Switzerland

Zalety:

  • niezawodny przelew wody deszczowej
  • niewymagający skomplikowanej konserwacji, samoczyszczący się system
  • optymalna separacja zanieczyszczeń (konstrukcja zwiększa efekt przepływu wtórnego)
  • dodatkowo może pełnić funkcje zbiornika magazynowania
  • system modułowy
  • pełna odporność na korozję
  • szybka instalacja
  • niewielka powierzchnia i wykop niezbędny podczas instalacji