Certyfikaty, znaki jakości i standardy Grupy Amiblu

Wszystkie gotowe produkty spełniają najwyższe wymagania klientów.

Produkty Amiblu posiadają znaki jakości i certyfikaty przyznawane przez firmy zewnętrzne np.

 • BCCA
 • BENOR
 • BNQ Canada
 • CARSO
 • CSTB
 • DVGW
 • GRIS
 • IGH
 • ITC
 • KIWA
 • OFI
 • ÖNORM
 • ÖVGW
 • Qplus
 • SIRIM
 • TÜV SÜD
Top service quality assurance, ISO certification

Znaki jakości i certyfikaty opierają się na następujących normach dla rur GRP:

 • ASTM D3262
 • ASTM D3517
 • ASTM D3754
 • AWWA C950
 • AVIS Technique
 • CEN/TS 14632
 • CEN TR 15729
 • DIN 16869-1
 • DIN 16869-2
 • DVS 2220
 • EN 681-1
 • EN 1796*
 • EN 14364*
 • EN 15383
 • GRIS GV 14
 • ISO 4633
 • ISO 10467*
 • ISO 10639*
 • ISO 16611 (NC Line)
 • ISO 25780
 • KIWA BRL K17605
 • KIWA BRL 52204
 • KTW Guideline
 • MUC-KSP-A 2000
 • MUC-KSP-A 2100
 • ÖNORM B 5014
 • ÖNORM B 5161
 • ÖNORM B 5165
 • ÖVGW / GRIS QS-W407
 • ÖVGW QS-W804

* zastąpiona przez EN-ISO 23856

Kopie certyfikatów są dostępne na życzenie!

Najwyższa jakość

Certyfikowane przez niezależne instytuty, zgodnie z wyżej wymienionymi normami międzynarodowymi, zakłady Amiblu zapewniają, że wszystkie gotowe produkty spełniają najwyższe wymagania klientów. Zgodność z normą ISO 9001 oraz jednolite wysokie standardy jakości to kluczowe cechy naszych produktów, mocno zakorzenione w naszej filozofii korporacyjnej. Ciągła kontrola jakości od dostarczanych surowców do gotowych produktów prowadzona jest przez laboratoria jakości w zakładach produkcyjnych.

Nad innowacjami i rozwojem produktów pracują nasi eksperci w Amiblu Technology AS w Norwegii. Laboratorium badawcze w Norwegii jest akredytowane zgodnie z ISO 17025. Akredytacja jest corocznie poddawana ocenie przez krajową jednostkę akredytującą (Norweskie Centrum Akredytacji) w celu zapewnienia zgodności laboratorium z wymaganiami normatywnymi. Dzięki akredytacji ISO 17025 laboratorium wykazuje, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i generuje prawidłowe wyniki testów.

Ponadto Amiblu zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wydajności środowiskowej i energetycznej organizacji. Dotyczy to również zgodności prowadzonych działań z wymogami międzynarodowej normy ISO 14001. Dedykowana do zminimalizowania zużycia surowców i redukcji wpływu na środowisko naturalne norma ISO 14001 to najbardziej uznany międzynarodowy standard skutecznego zarządzania surowcami i procesami produkcyjnymi firmy.

W ramach Grupy Amiblu przestrzegamy również międzynarodowego standardu ISO 45001, który określa organizację i strukturę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 45001 zapewnia kompleksowy system usprawniający planowanie, wdrażanie i monitorowanie wymaganych prawem środków bezpieczeństwa pracy w celu trwałego zmniejszenia ryzyka wypadków.

Amiblu uzyskał również certyfikat zgodności z normą zarządzania energią ISO 50001, która opisuje międzynarodowo uznaną strukturę do utrzymywania i poprawy wydajności energetycznej. Efektywne wykorzystanie energii pomaga oszczędzać zasoby, redukować koszty i rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu.

Połączenie ISO 45001, ISO 9001 i 14001, ISO 50001 zapewnia Amiblu rozbudowany i znormalizowany system zarządzania w obszarach energii, bezpieczeństwa, jakości i środowiska.