Certyfikaty, znaki jakości i standardy Grupy Amiblu

Wszystkie gotowe produkty spełniają najwyższe wymagania klientów.

Produkty Amiblu posiadają znaki jakości i certyfikaty przyznawane przez firmy zewnętrzne np.

 • BENOR
 • BCCA
 • CARSO
 • CSTB
 • DVGW
 • GRIS
 • IGH
 • ITC
 • KIWA
 • OFI
 • ÖNORM
 • ÖVGW
 • SIRIM
 • TÜV SÜD
Top service quality assurance, ISO certification

Znaki jakości i certyfikaty opierają się na następujących normach dla rur GRP:

 • ASTM D3262
 • ASTM D3517
 • ASTM D3754
 • AWWA C950
 • AVIS Technique
 • CEN/TS 14632
 • CEN TR 15729
 • DIN 16869-1
 • DIN 16869-2
 • DVS 2220
 • EN 681-1
 • EN 1796
 • EN 14364
 • EN 15383
 • GRIS GV 14
 • ISO 4633
 • ISO 10467
 • ISO 10639
 • ISO 16611 (NC Line)
 • ISO 25780
 • KIWA BRL K17605
 • KIWA BRL 52204
 • KTW Guideline
 • MUC-KSP-A 2000
 • MUC-KSP-A 2100
 • ÖNORM B 5014
 • ÖNORM B 5161
 • ÖNORM B 5165
 • ÖVGW / GRIS QS-W407
 • ÖVGW QS-W804

Kopie certyfikatów są dostępne na życzenie!

Najwyższa jakość

Certyfikowane przez niezależne instytuty, zgodnie z wyżej wymienionymi normami międzynarodowymi, zakłady Amiblu zapewniają, że wszystkie gotowe produkty spełniają najwyższe wymagania klientów. Zgodność z normą ISO 9001 oraz jednolite wysokie standardy jakości to kluczowe cechy naszych produktów, mocno zakorzenione w naszej filozofii korporacyjnej. Ciągła kontrola jakości od dostarczanych surowców do gotowych produktów prowadzona jest przez laboratoria jakości w zakładach produkcyjnych.

Nad innowacjami i rozwojem produktów pracują nasi eksperci w Amiblu Technology AS w Norwegii. Laboratorium badawcze w Norwegii jest akredytowane zgodnie z ISO 17025. Akredytacja jest corocznie poddawana ocenie przez krajową jednostkę akredytującą (Norweskie Centrum Akredytacji) w celu zapewnienia zgodności laboratorium z wymaganiami normatywnymi. Dzięki akredytacji ISO 17025 laboratorium wykazuje, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i generuje prawidłowe wyniki testów.

Ponadto Amiblu zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wydajności środowiskowej i energetycznej organizacji. Dotyczy to również zgodności prowadzonych działań z wymogami międzynarodowej normy ISO 14001. Dedykowana do zminimalizowania zużycia surowców i redukcji wpływu na środowisko naturalne norma ISO 14001 to najbardziej uznany międzynarodowy standard skutecznego zarządzania surowcami i procesami produkcyjnymi firmy.

W ramach Grupy Amiblu przestrzegamy również międzynarodowego standardu OHSAS 18001 (Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), który określa organizację i strukturę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. OHSAS 18001 zapewnia kompleksowy system usprawniający planowanie, wdrażanie i monitorowanie wymaganych prawem środków bezpieczeństwa pracy w celu trwałego zmniejszenia ryzyka wypadków.

Amiblu uzyskał również certyfikat zgodności z normą zarządzania energią ISO 50001, która opisuje międzynarodowo uznaną strukturę do utrzymywania i poprawy wydajności energetycznej. Efektywne wykorzystanie energii pomaga oszczędzać zasoby, redukować koszty i rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu.

Połączenie OHSAS 18001, ISO 9001 i 14001, ISO 50001 zapewnia Amiblu rozbudowany i znormalizowany system zarządzania w obszarach energii, bezpieczeństwa, jakości i środowiska.

Dane

Dane techniczne

Średnica, ciśnienie, sztywność i dużo więcej… Wszystkie techniczne dane, których potrzebujesz by zaprojektować, zainstalować i eksploatować nasze rurociągi.

Referencje

Baza referencji

Ponad 30 000 projektów w ponad 125 krajach i ponad 60 lat na rynku. Odkryj spektakularne i wymagające technicznie projekty z wykorzystaniem technologii Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) - zobacz naszą bazę referencji.

Ślad węglowy

Nasz ślad węglowy

Naszym celem jest, by do 2023 roku wyprodukować pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla rurę oraz do 2030 roku zostać firmą neutralną pod kątem emisji CO2. Wykorzystujemy posiadane zasoby — nasze doświadczenie, nasz głos i naszą sieć oddziałów — do walki z kryzysem klimatycznym i inspirowania ludzi na całym świecie, by szanowali wodę tak, jak powinniśmy.