Strategia Podatkowa

Informacja o realizowanych strategiach podatkowych przygotowanych zgodnie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od  osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 1406 ze zmianami) za poszczególne lata.