Fundusze Europejskie

 

Firma Amiblu Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Optymalizacja efektywności energetycznej zakładu Amiblu Poland Sp. z o.o. poprzez modernizację infrastruktury technologicznej firmy i montaż instalacji fotowoltaicznej” nr FENG.03.01-IP.03-0130/23 w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Amiblu Poland Sp. z o. o. planuje przeprowadzenie inwestycji ekologicznej, celem optymalizacji energetycznej zakładu produkcyjnego i rozszerzenia możliwości produkcyjnych firmy o produkcje seryjną rozwiązań systemowych GPR.

W ramach realizacji projektu zaplanowano działania inwestycyjne:

  • zakup nowego i wydajnego agregatu wody lodowej i zastąpienie nim przestarzałego i generującego wysokie zużycie energii elektrycznej agregatu wody lodowej M.T.A. SRL model TAE 301
  • zakup nowej i efektywnej energetycznie sprężarki i zastąpienie nią nieergonomicznych sprężarek Atlas Copco GA 55 oraz GA 55VSD
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 96,75 kWp wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby własne zakładu

Zakupiona infrastruktura technologiczna zostanie osadzona w ramach dwóch obiektów znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego Amiblu Poland Sp. z o. o. zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej na ul. Koksowniczej 11. Nowy agregat zostanie zainstalowany w obiekcie pełniącym funkcję budynku głównego i rozbudowanego magazynu. Sprężarka zostanie osadzona w nowej hali kształtek. Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na dachach płaskich obu ww. obiektów.

Planowane efekty i rezultaty:

Planowana do przeprowadzenia modernizacja zasobów technicznych firmy, zapewni oszczędność energii elektrycznej, wynikającej z zastąpienia przestarzałej technologii, nowymi i wydajnymi rozwiązaniami technologicznymi. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 96,75 kWp, spowoduje zwiększenie wydajności zakładu oraz zwiększenie jego efektywności energetycznej. Rezultatem zaplanowanych działań będzie również efekt ekologiczny w postaci redukcji CO2. Wnioskodawca ubiega się o pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną i pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 913 340,97 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 307 881,07 PLN

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie