Zrównoważenie społeczne GRP

Wkład rur GRP dla społeczeństwa i rozwoju społecznego jest niezwykły.

Produkty GRP i technologie produkcji są zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom i możliwościom przyszłych i obecnych pokoleń.

Będąc niezwykle trwałym materiałem, GRP jest używane w różnych społecznie istotnych zastosowaniach m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, inżynierii wodno-ściekowej, w budownictwie mieszkaniowym, na placach budowy, w kolejnictwie i do produkcji sprzętu sportowego. Może wytrzymać złe warunki pogodowe przy minimalnym uszczerbku, charakteryzuje się długą żywotnością, niezależnie od zużycia.

Wkład rur GRP dla społeczeństwa i rozwoju społecznego jest również niezwykły: Zapewniają bezpieczny transport i dostępność wody, odgrywają znaczącą rolę w rolnictwie i przemyśle (najwięksi konsumenci wody), tworzą szczelne sieci wodociągowe i pomagają przeciwdziałać skutkom powodzi i suszom dzięki zbiornikom retencyjnym i magazynującym jak również indywidualnym rozwiązaniom dla oczyszczalni ścieków. Rozwiązania GRP dla elektrowni generują czystą i odnawialną energię dla przyszłych pokoleń. Instalowane metodami bezwykopowymi, znacznie zmniejszają zakłócenia wywołane hałasem, pyłem i utrudnieniami w ruchu ulicznym dostarczając konstrukcyjne długoterminowe rozwiązania. Rury GRP mogą być wyposażone w system monitorowania w czasie rzeczywistym, co pozwala udoskonalić zarządzanie wodą i wykrywanie ewentualnych wycieków.

Storage tank with Amiscreen for combined sewage in Straubing, Germany

Czy wiesz, że…

Rosnąca populacja, a także coraz częstsze i dotkliwsze burze stanowią wyzwanie dla obszarów miejskich. Specjalne retencyjne i przepływowe konstrukcje mogą pomóc poradzić sobie z nadmiernym obciążeniem wodami burzowymi i ściekami oraz zawartym w nich cząstkami stałymi. Amiblu oferuje dwa szczególnie wydajne i zrównoważone rozwiązaniaZbiornik przelewowy dla kanalizacji ogólnospławnej oraz Amiscreen.

Obydwa rozwiązania wykonane są z GRP i mogą być podłączone do dowolnego systemy kanalizacyjnego. Składają się z elementów retencyjnychktóre skutecznie oddzielają zawieszone cząstki stałe ze ścieków oraz z elementów pełniących funkcję magazynującą. System może być indywidualnie dopasowany do wymagań projektu, jest łatwy w utrzymaniu i wytrzymuje duże obciążenia przy minimalnym przykryciu.

Amiblu glassfibers

Dzięki bardzo długiej żywotności materiału, najwyższej jakości oraz że są przyjazne dla środowiska, dlatego też produkty GRP są rozwiązaniem dla pokoleń i wnoszą wkład do każdego z trzech filarów zrównoważonego rozwoju.
pipe with corn-stalk

Odpowiedzialność za środowisko to zdolność do utrzymania zużycia źródeł odnawialnych i nieodnawialnych oraz zanieczyszczeń na poziomie, który nie będzie miał negatywnego wpływu na przyszłość naszej planety. Ten filar zrównoważonego rozwoju musi być traktowany priorytetowo: Jest to warunek wstępny odpowiedzialności społecznej i ekonomicznej.

man on pipe cheering

Odpowiedzialność gospodarcza to zdolność do wspierania określonego poziomu ekonomicznej produkcji. Innymi słowy to proces alokacji i ochrony ograniczonych zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnych skutków społecznych i środowiskowych.