Zrównoważenie społeczne GRP

Wkład rur GRP dla społeczeństwa i rozwoju społecznego jest niezwykły.

Produkty GRP i technologie produkcji są zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom i możliwościom przyszłych i obecnych pokoleń.

Będąc niezwykle trwałym materiałem, GRP jest używane w różnych społecznie istotnych zastosowaniach m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, inżynierii wodno-ściekowej, w budownictwie mieszkaniowym, na placach budowy, w kolejnictwie i do produkcji sprzętu sportowego. Może wytrzymać złe warunki pogodowe przy minimalnym uszczerbku, charakteryzuje się długą żywotnością, niezależnie od zużycia.

Wkład rur GRP dla społeczeństwa i rozwoju społecznego jest również niezwykły: Zapewniają bezpieczny transport i dostępność wody, odgrywają znaczącą rolę w rolnictwie i przemyśle (najwięksi konsumenci wody), tworzą szczelne sieci wodociągowe i pomagają przeciwdziałać skutkom powodzi i suszom dzięki zbiornikom retencyjnym i magazynującym jak również indywidualnym rozwiązaniom dla oczyszczalni ścieków. Rozwiązania GRP dla elektrowni generują czystą i odnawialną energię dla przyszłych pokoleń. Instalowane metodami bezwykopowymi, znacznie zmniejszają zakłócenia wywołane hałasem, pyłem i utrudnieniami w ruchu ulicznym dostarczając konstrukcyjne długoterminowe rozwiązania. Rury GRP mogą być wyposażone w system monitorowania w czasie rzeczywistym, co pozwala udoskonalić zarządzanie wodą i wykrywanie ewentualnych wycieków.

Storage tank with Amiscreen for combined sewage in Straubing, Germany

Czy wiesz, że…

Rosnąca populacja, a także coraz częstsze i dotkliwsze burze stanowią wyzwanie dla obszarów miejskich. Specjalne retencyjne i przepływowe konstrukcje mogą pomóc poradzić sobie z nadmiernym obciążeniem wodami burzowymi i ściekami oraz zawartym w nich cząstkami stałymi. Amiblu oferuje dwa szczególnie wydajne i zrównoważone rozwiązaniaZbiornik przelewowy dla kanalizacji ogólnospławnej oraz Amiscreen.

Obydwa rozwiązania wykonane są z GRP i mogą być podłączone do dowolnego systemy kanalizacyjnego. Składają się z elementów retencyjnychktóre skutecznie oddzielają zawieszone cząstki stałe ze ścieków oraz z elementów pełniących funkcję magazynującą. System może być indywidualnie dopasowany do wymagań projektu, jest łatwy w utrzymaniu i wytrzymuje duże obciążenia przy minimalnym przykryciu.

Amiblu glassfibers

Dzięki bardzo długiej żywotności materiału, najwyższej jakości oraz że są przyjazne dla środowiska, dlatego też produkty GRP są rozwiązaniem dla pokoleń i wnoszą wkład do każdego z trzech filarów zrównoważonego rozwoju.
pipe with corn-stalk

Odpowiedzialność za środowisko to zdolność do utrzymania zużycia źródeł odnawialnych i nieodnawialnych oraz zanieczyszczeń na poziomie, który nie będzie miał negatywnego wpływu na przyszłość naszej planety. Ten filar zrównoważonego rozwoju musi być traktowany priorytetowo: Jest to warunek wstępny odpowiedzialności społecznej i ekonomicznej.

man on pipe cheering

Odpowiedzialność gospodarcza to zdolność do wspierania określonego poziomu ekonomicznej produkcji. Innymi słowy to proces alokacji i ochrony ograniczonych zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnych skutków społecznych i środowiskowych.Dane

Dane techniczne

Średnica, ciśnienie, sztywność i dużo więcej… Wszystkie techniczne dane, których potrzebujesz by zaprojektować, zainstalować i eksploatować nasze rurociągi.

Referencje

Baza referencji

Ponad 30 000 projektów w ponad 125 krajach i ponad 60 lat na rynku. Odkryj spektakularne i wymagające technicznie projekty z wykorzystaniem technologii Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) - zobacz naszą bazę referencji.

Ślad węglowy

Nasz ślad węglowy

Naszym celem jest, by do 2023 roku wyprodukować pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla rurę oraz do 2030 roku zostać firmą neutralną pod kątem emisji CO2. Wykorzystujemy posiadane zasoby — nasze doświadczenie, nasz głos i naszą sieć oddziałów — do walki z kryzysem klimatycznym i inspirowania ludzi na całym świecie, by szanowali wodę tak, jak powinniśmy.