Amiblu výrobky

Potrubia Amiblu sú vyrobené z plastov vystužených sklenenými vláknami (GRP). Skladajú sa z termosetových plastov, ako sú napríklad nenasýtená polyesterová alebo vinylesterová živica, sklenené vlákna a vytrvdzovacie činidlá. Ide o kompozičný materiál s tlakovou štruktúrou steny, ktorá umožňuje využitie špecifických vlastností jednotlivých materiálov pre dokončenie potrubia. GRP potrubie Amiblu je vhodné najmä pre korozné prostredie a môže byť inštalované rôznymi spôsobmi. Môžu byť ekonomicky navrhnuté pre netlakové a tlakové aplikácie zmenou množstva, umiestnenia a orientácie výstuže zo sklených vlákien. Širokú škálu produktov Amiblu dopĺňajú GRP spojky a tvarovky vyrábané na základe požiadavkov.

данные

Технические данные

Диаметр, давление, жесткость и многое другое… Все технические данные, необходимые для проектирования, монтажа и эксплуатации наших трубопроводов.

Проекты

База проектов

Свыше 30 000 проектов более чем в 125 странах и более 60 лет на рынке. Откройте для себя впечатляющие и технически сложные проекты с использованием технологий Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) – ознакомьтесь с нашими проектами.

Отпечаток

Наш углеродный след

Наша цель - к 2023 году выпустить первую трубу с нейтральным выбросом углерода и стать компанией с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2030 году. Мы используем наши ресурсы, наш опыт, наш голос и нашу сеть офисов для борьбы с климатическим кризисом и вдохновляем людей во всем мире уважать воду так, как мы должны.