Zásady ochrany osobních údajů ve skupině Amiblu

1. Obecné informace

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás klíčová a proto má vysokou prioritu. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše údaje pouze na základě platných předpisů o ochraně osobních údajů, zejména s ohledem na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a rakouský zákon o ochraně osobních údajů a zákon o telekomunikacích. V tomto prohlášení o ochraně údajů vás informujeme o klíčových aspektech zpracování údajů ve vztahu k našim webovým stránkám.

2. Vaše data

2.1 Sběr a zpracování vašich údajů

Zpracování osobních údajů, které jste nám dobrovolně poskytli pro využití zvláštních služeb a portálů, je nezbytné pro zpracování vašich dotazů, objednávek, žádostí apod. za účelem přípravy a uzavírání smluv a k zasílání informačních novinek.

2.2 Předávání vašich dat

Tato data budeme převádět pouze v rámci skupiny Amiblu a jen pokud budou sloužit k plnění smluv nebo vašich požadavků. Vaše osobní údaje uchováváme důvěrné a nebudeme je prodávat, pronajímat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Předávání státním institucím a orgánům probíhá pouze v kontextu závazných vnitrostátních právních předpisů.

3. Cookies

Všechny webové stránky Amiblu používají cookies. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači. Cookie umožňuje vašemu prohlížeči rozpoznat vás a vaše nejnovější nastavení (např. nastavení jazyka) na webových stránkách. Vaše nastavení budou okamžitě k dispozici a nemusejí být znovu nastavována.

Pokud nechcete, abychom rozpoznali vaše koncové zařízení, prosím nakonfigurujte internetový prohlížeč tak, abyste vymazali všechny soubory cookie ze zařízení, zablokovali všechny cookies nebo obdrželi varování před uložením souboru cookie.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek již nemusí fungovat, nebo ne správně, bez cookies.

4. Google Analytics

Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory umístěné v počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé využívají web. Informace vygenerované cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, je-li to vyžadováno zákonem, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude přiřazovat vaši IP adresu jiným datům, která společnost Google drží.

Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit sběru a zpracování údajů společnosti Google týkající se používání webových stránek (včetně vaší adresy IP) stažením a instalací doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics.

Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů shromážděných společností Google o vás výše popsaným způsobem a za výše uvedenými účely. Použití služby Google Analytics má jediný účel pro optimalizaci a návrh založený na potřebách našich webových stránek. Další informace o technologiích používaných společností Google naleznete na následujícím odkazu: www.google.com/analytics.

5. Zpravodaj

Máte možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, firmu, v níž pracujete, zemi, ve které žijete a váš souhlas s tím, že souhlasíte s přijetím zpravodaje a zpracováním vašich osobních údajů.

Můžete změnit preference newsletteru nebo se odhlásit z odběru našeho newsletteru bez upozornění a to přímo ve vašem účtu nebo e-mailem na adresu info@amiblu.com. Okamžitě odstraníme údaje týkající se odběru newsletteru.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat od společnosti Amiblu informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili. Kromě toho máte právo požadovat, aby byly údaje opraveny, odstraněny, omezeny, odmítnuty pro zpracování a že vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, převedete uložené údaje do vhodné formy.

Pokud váš požadavek nelze nebo nebude vyřešen do jednoho měsíce od obdržení žádosti, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Příslušným orgánem dozoru je rakouský úřad pro ochranu údajů ve Vídni.

7. Vaše požadavky

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů a uplatnění výše uvedených práv, obraťte se na koordinátora ochrany údajů společnosti Amiblu takto:

Amiblu Holding GmbH
Data Protection Coordinator

Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria

privacy@amiblu.com

Uveďte prosím kontaktní údaje, název webové stránky nebo služby a podrobný popis vašeho dotazu nebo žádosti nebo vašeho znepokojení ohledně ochrany údajů.

Žádáme však o vaše pochopení, že pro vaši ochranu před dotazy nebo dotazy neoprávněnými třetími osobami poskytneme pouze písemné informace na poštovní adresu, kterou jste uložili na příslušných portálech.

8. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany údajů bude čas od času revidována. Proto doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů.