Amiblu съединения и муфирани връзки

Тръбите Amiblu обикновено се свързват посредством GRP муфи. Всички тръбопроводни решения Amiblu GRP са с доказана система за свързване, която осигурява нейната работа през целия прогнозен експлоатационен живот. Предлагат се решения за преход към други материали като връзка с клапани или други аксесоари. Тръбите и муфите могат да бъдат доставени поотделно или с предварително монтирани в единия край на тръбата муфи.

Напорни муфи

Hobas filament wound coupling illustration

Използва се при напорни и безнапорни тръбопроводи.

Диаметри (DN) 200-2555 mm
Налягане (PN) до 24 bar
Ъглово отклонение* до 3°
Flowtite pressure coupling illustration

Обикновено се използва за напорни тръбопроводи, водоснабдяване, напояване и напорна канализация.

Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Ъглово отклонение* до 3°
Flowtite pressure coupling angled illustration

Flowtite муфа за увеличени ъглови отклонения до 3 градуса.

Диаметри (DN) 600-2500 mm
Налягане (PN) до 16 bar
Ъглово отклонение*
Flowtite lock joint illustration

Двуосово съединение, използвано за приложения, при които се изисква разпределяне на товара между тръбите.

Диаметри (DN) 200-2000 mm
Налягане (PN) 6-16 bar
Ъглово отклонение* не е приложимо

* Степента на ъглово отклонение зависи от диаметъра на тръбата. За допълнителна информация се свържете с доставчика за съответния регион.

Безнапорни муфи

Flowtite non-pressure coupling illustration

Обикновено се използва за канализация и приложения за дъждовна вода с тръби Flowtite.

Диаметри (DN) 300-3000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Ъглово отклонение* до 3°
Amiblu non-pressure coupling illustration

Алтернативна муфа за канализация и приложения за дъждовна вода с тръби Hobas.

Диаметри (DN) 300-3600 mm
Налягане (PN) 1 bar
Ъглово отклонение* до 3°

* Степента на ъглово отклонение зависи от диаметъра на тръбата. За допълнителна информация се свържете с доставчика за съответния регион.

Изравнени муфи

Amiblu GRP sleeve illustration

Обикновено се използва за микротунелиране и рилайнинг. Подходяща за центрофугално лети и спирално навити тръби Amiblu.

Диаметри  (OD) 272-3600 mm
Налягане (PN) до 6 bar
Amiblu stainless steel sleeve illustration

Обикновено се използва за микротунелиране и рилайнинг. Подходяща за центрофугално лети и спирално навити тръби Amiblu.

Диаметри (OD) 272-3600 mm
Налягане (PN) до 6 bar
Amiblu stainless steel and rubber sleeve illustration

Обикновено се използва за микротунелиране и рилайнинг. Подходяща за центрофугално лети и спирално навити тръби Amiblu.

Диаметри (OD) 272-2500 mm
Налягане (PN) до 16 bar

Други връзки и муфи

Полеви връзки за напорни и гравитачни приложения
Ламинираните полеви връзки са проектирани в едноосова и двуосова конструкция. Amiblu осигурява необходимите инструкции или квалифициран персонал за челно съединяване при напорни и безнапорни приложения. Технологиите, разработени от Amiblu, осигуряват по-бърз и икономичен начин на инсталация.

 

Опесъчени муфи
Опесъчените муфи се използват за свързване към бетонови шахти и стени. Те се опесъчават с цел по-добра стабилност в бетоновите шахти. Могат да бъдат доставени с тръбен пръстен и по избор с уплътнителна лента. Дължините могат да бъдат избрани според изискванията и данните за тръбните съединения.

 

Монтажни муфи
Тръбите Amiblu могат да бъдат съединени чрез монтажни стоманени муфи като тангенциални или аксиални болтови муфи.

 

Amiblu фланшови съединения
Amiblu произвежда и продава богата гама от фланшови съединения в съответствие с различни стандарти и изисквания. При съединяване на два стъклопластови GRP фланеца, стандартът, на който съответстват болтовите съединения, е EN 1092. Могат да се доставят и други болтови съединения съгласно AWWA, ANSI, DIN и JIS.

Напорни муфи

Hobas filament wound coupling illustration

Използва се при напорни и безнапорни тръбопроводи.

Диаметри (DN) 200-2555 mm
Налягане (PN) до 24 bar
Ъглово отклонение* до 3°
Flowtite pressure coupling illustration

Обикновено се използва за напорни тръбопроводи, водоснабдяване, напояване и напорна канализация.

Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Ъглово отклонение* до 3°
Flowtite pressure coupling angled illustration

Flowtite муфа за увеличени ъглови отклонения до 3 градуса.

Диаметри (DN) 600-2500 mm
Налягане (PN) до 16 bar
Ъглово отклонение*
Flowtite lock joint illustration

Двуосово съединение, използвано за приложения, при които се изисква разпределяне на товара между тръбите.

Диаметри (DN) 200-2000 mm
Налягане (PN) 6-16 bar
Ъглово отклонение* не е приложимо

* Степента на ъглово отклонение зависи от диаметъра на тръбата. За допълнителна информация се свържете с доставчика за съответния регион.

Безнапорни муфи

Flowtite non-pressure coupling illustration

Обикновено се използва за канализация и приложения за дъждовна вода с тръби Flowtite.

Диаметри (DN) 300-3000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Ъглово отклонение* до 3°
Amiblu non-pressure coupling illustration

Алтернативна муфа за канализация и приложения за дъждовна вода с тръби Hobas.

Диаметри (DN) 300-3600 mm
Налягане (PN) 1 bar
Ъглово отклонение* до 3°

* Степента на ъглово отклонение зависи от диаметъра на тръбата. За допълнителна информация се свържете с доставчика за съответния регион.

Изравнени муфи

Amiblu GRP sleeve illustration

Обикновено се използва за микротунелиране и рилайнинг. Подходяща за центрофугално лети и спирално навити тръби Amiblu.

Диаметри (OD) 272-3600 mm
Налягане (PN) до 6 bar
Amiblu stainless steel sleeve illustration

Обикновено се използва за микротунелиране и рилайнинг. Подходяща за центрофугално лети и спирално навити тръби Amiblu.

Диаметри (OD) 272-3600 mm
Налягане (PN) до 6 bar
Amiblu stainless steel and rubber sleeve illustration

Обикновено се използва за микротунелиране и рилайнинг. Подходяща за центрофугално лети и спирално навити тръби Amiblu.

Диаметри (OD) 272-2500 mm
Налягане (PN) до 16 bar

Други връзки и муфи

Полеви връзки за напорни и гравитачни приложения
Ламинираните полеви връзки са проектирани в едноосова и двуосова конструкция. Amiblu осигурява необходимите инструкции или квалифициран персонал за челно съединяване при напорни и безнапорни приложения. Технологиите, разработени от Amiblu, осигуряват по-бърз и икономичен начин на инсталация.

 

Опесъчени муфи
Опесъчените муфи се използват за свързване към бетонови шахти и стени. Те се опесъчават с цел по-добра стабилност в бетоновите шахти. Могат да бъдат доставени с тръбен пръстен и по избор с уплътнителна лента. Дължините могат да бъдат избрани според изискванията и данните за тръбните съединения.

 

Монтажни муфи
Тръбите Amiblu могат да бъдат съединени чрез монтажни стоманени муфи като тангенциални или аксиални болтови муфи.

 

Amiblu фланшови съединения
Amiblu произвежда и продава богата гама от фланшови съединения в съответствие с различни стандарти и изисквания. При съединяване на два стъклопластови GRP фланеца, стандартът, на който съответстват болтовите съединения, е EN 1092. Могат да се доставят и други болтови съединения съгласно AWWA, ANSI, DIN и JIS.

Pipes designed for generations