Amiblu тръби с некръгло сечение (NC Line)

Amiblu NC Line тръби с тяхното некръгло напречно сечение са идеални за рехабилитация на старата градска канализация, дренажни тръби и канали, които често са с некръгла форма. Некръглите тръби Amiblu се използват също и при приложения с открит изкоп. Те могат да бъдат произведени съобразно изискванията на клиента и лесно адаптирани към различни видове форми и сечения. Amiblu NC Line спазва напълно стандарт ISO 16611.

Тръби с некръгло сечение

NC Line egg profile illustration

Яйцевидният профил е идеален за комбинирани канализационни системи. Тесният профил в долната част на тръбата осигурява добър хидравличен поток на канализационните води, докато горната, по-широка част, се справя с обилните валежи.

Номинален размер* 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Номинални дължини 500-3000 mm
Дебелина Налични са товароносими и нетовароносими профили

Устообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер* 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Номинални дължини 500-3000 mm
Дебелина Налични са товароносими и нетовароносими профили

Аркообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер* 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Номинални дължини 500-3000 mm
Дебелина Налични са товароносими и нетовароносими профили

* Номинален размер съгласно ISO 16611, т.е. максимална вътрешна височина и ширина. Споменатите профили по-горе са най-често използваните. На разположение са и други профили по запитване. Повечето профили могат да бъдат произведени заедно с канал за сухо време.

тръби с некръгло сечение

NC Line egg profile illustration

Яйцевидният профил е идеален за комбинирани канализационни системи. Тесният профил в долната част на тръбата осигурява добър хидравличен поток на канализационните води, докато горната, по-широка част, се справя с обилните валежи.

Номинален размер* 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Номинални дължини 500-3000 mm
Дебелина Налични са товароносими и нетовароносими профили

Устообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер* 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Номинални дължини 500-3000 mm
Дебелина Налични са товароносими и нетовароносими профили

Аркообразният профил е идеален за канали под пътища, за събиране на потоци и малки реки. Формата му позволя извършването на инспекции от персонала.

Номинален размер* 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Номинални дължини 500-3000 mm
Дебелина Налични са товароносими и нетовароносими профили

* Номинален размер съгласно ISO 16611, т.е. максимална вътрешна височина и ширина. Споменатите профили по-горе са най-често използваните. На разположение са и други профили по запитване. Повечето профили могат да бъдат произведени заедно с канал за сухо време.

Свързване на тръби с некръгло сечение Amiblu NC Line

Диаметри (DN) 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Диаметри (DN) 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar

Свързване на тръби с некръгло сечение Amiblu NC Line

Диаметри (DN) 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Диаметри (DN) 300-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Pipes designed for generations