Тръби, проектирани за поколенията

Разгледайте нашия набор от икономично проектирани продукти – от тръби без налягане и за налягане до фитинги и съединители.

Преглед на продукти

Product Selector Reducer

Избор на продукт Amiblu

Разгледайте нашето продуктово портфолио, докато стигнете до желания продукт.

Non pressure pipes

Безнапорни тръби

Канализация, дренажни системи, отвеждане на дъждовни води и много други.

Pressure pipes

Напорни тръби

Водноелектрически централи, напоителни системи, водопроводи, индустриални приложения и много други.

Jacking pipes graphic

Тръби за микротунелиране

Предназначени са за джекинг инсталации и микротунелиране, с некорозиращи материали и ниско триене.

Amiblu non-circular profiles NC Line

Тръби с некръгло сечение (NC Line)

Идеални са за пренареждане на стари градски канали, водостоци и канали, които често имат некръгли форми.

Joints and Couplings Hobas FWC

Връзки и муфи

Свързващи елементи от стъклопласт за обезопасяване на тръбни системи през целия им предполагаем експлоатационен живот.

Fittings Elbows

Фитинги

Произвеждат се както в стандартни, така и в нестандартни форми и се предлагат за приложения под и без налягане.

Как работи GRP

Проектирани да издържат поколения наред

Тръбите Amiblu са произведени от армирани със стъклени влакна полимери (GRP). Те се състоят от комбинация от термореактивни полимери като например ненаситена полиестерна или винилестерна смола, стъклени влакна и подсилващи агенти. Композитната структура на стената гарантира, че отделните материали придават своите специални характеристики на завършената тръба. Amiblu GRP тръбите са идеално пригодени за корозионни среди и могат да бъдат инсталирани чрез редица методи. Те могат да бъдат проектирани по икономичен начин за безнапорни и напорни проекти чрез промяна на количеството, разположението и ориентацията на армираните стъклени влакна. GRP фитинги и съединения, изработени по стандарт или съобразени с изискванията на клиента, допълват широкия обхват на продуктите Amiblu.