Amiblu фитинги

Въз основа на обширна изследователска програма и патентовани концепции, на разположение на клиентите по цял свят са повече от 200 000 стандартни дизайна на фитинги Amiblu.

Фитингите Amiblu се произвеждат за напорни и безнапорни приложения, както в стандартни, така и в нестандартни форми, спрямо изискванията на клиента. Повече от 200 000 проектирани стандартни фитинги Amiblu са достъпни за клиенти по целия свят. Проектирани са въз основа на обстойни изследователски проучвания и притежават патентовани концепции, имат висока твърдост и са корозионно устойчиви. Експертите на Amiblu анализират обстойно критичните натоварвания в дъгите, тройниците и колената.

Amiblu elbows
Диаметри (DN)200-4000 mm
Налягане (PN)до 32 bar
Amiblu reducers
Диаметри (DN)200-4000 mm
Налягане (PN)до 32 bar
Amiblu concentric tee
Диаметри (DN)200-4000 mm
Налягане (PN)до 32 bar
Amiblu flange
Диаметри (DN)200-4000 mm
Налягане (PN)до 32 bar
Amiblu saddle
Диаметри (DN)200-4000 mm
Налягане (PN)1 bar
Amiblu y-piece
Диаметри (DN)200-4000 mm
Налягане (PN)до 10 bar

Стъклопластовите GRP шахти на Amiblu са произведени от ненаситена полиестерна смола, подсилена със стъклени нишки. Те съдържат подложка с армирани стъклени влакна за очакваното по-високо химическо замърсяване на битовите отпадъчни води. Частта на шахтата и съпътстващата камера съответстват на изискванията на стандарт EN ISO 23856 за подземно отводняване и канализация.

Шахтите Amiblu са специално приспособени към всеки тип изискване. В случай на инсталиране в по-голяма дълбочина, например депа за отпадъци, шахтите са проектирани с по-голяма дебелина на стената, за да се увеличи структурната устойчивост.

Amiblu standard manhole

Шахтите обикновено се доставят с берми, стълби и покривна плоча. По запитване се доставят и други аксесоари и диаметри на шахтите. Стандартните шахти Amiblu отговарят на изискванията на стандарт EN 15383.

Диаметър (DN) на шахтата800-3000 mm

Amiblu tangential manhole

Шахтите обикновено се доставят с берми, стълби и покривна плоча. По запитване се доставят и други аксесоари и диаметри на шахтите.

Диаметър (DN) на основната тръба1000-3000 mm
Диаметър (DN) на тангенциалната шахта1000-1200 mm
Amiblu Amiscreen 3D illustration

Патентовано модулно решение за филтриране на твърди частици и отломки от дъждовна вода с допълнителна система за съхранение.

DN основна тръба1800-3600 mm
Размер на филтъра8 mm
Капацитет за самопочистванедо 4000 l/s
Капацитет на съхранениесъгласно изискванията (без ограничение)
Amiblu Combined Sewer Overflow Chamber CSO

Патентована модулна система преливници за дъждовни и отпадъчни води за комбинирани канализации, с лесна за поддръжка функция за механично отделяне на твърдите частици, както и функция за задържане на дъждовните води.

DN основна тръба800-2000 mm
Количество на преливните води4000 l/s (DN 400-2000)
Amiblu Sand Trap

Надеждно, високоефективно решение за премахване на твърдите частици в малки водноелектрически централи. Предпазва турбината от износване.

DN на шлюзадо 1800 mm
Честота на почистванедо 1.5 m³/s