Amiblu фитинги

Фитингите Amiblu се произвеждат за напорни и безнапорни приложения, както в стандартни, така и в нестандартни форми, спрямо изискванията на клиента. Повече от 200 000 проектирани стандартни фитинги Amiblu са достъпни за клиенти по целия свят. Проектирани са въз основа на обстойни изследователски проучвания и притежават патентовани концепции, имат висока твърдост и са корозионно устойчиви. Експертите на Amiblu анализират обстойно критичните натоварвания в дъгите, тройниците и колената.

Стандартни фитинги

Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 10 bar

Стандартни фитинги

Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 32 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) 1 bar
Диаметри (DN) 200-4000 mm
Налягане (PN) до 10 bar

Шахти

 

Стъклопластовите GRP шахти на Amiblu са произведени от ненаситена полиестерна смола, подсилена със стъклени нишки. Те съдържат подложка с армирани стъклени влакна за очакваното по-високо химическо замърсяване на битовите отпадъчни води. Частта на шахтата и съпътстващата камера съответстват на изискванията на стандарт EN14364 за подземно отводняване и канализация.

 

Шахтите Amiblu са специално приспособени към всеки тип изискване. В случай на инсталиране в по-голяма дълбочина, например депа за отпадъци, шахтите са проектирани с по-голяма дебелина на стената, за да се увеличи структурната устойчивост.

Шахтите обикновено се доставят с берми, стълби и покривна плоча. По запитване се доставят и други аксесоари и диаметри на шахтите. Стандартните шахти Amiblu отговарят на изискванията на стандарт EN 15383.

Диаметър (DN) на шахтата 800-3000 mm

Шахтите обикновено се доставят с берми, стълби и покривна плоча. По запитване се доставят и други аксесоари и диаметри на шахтите.

Диаметър (DN) на основната тръба 1000-3000 mm
 Диаметър (DN) на тангенциалната шахта 1000-1200 mm

Други инженерни решения от стъклопласт

Amiblu Amiscreen 3D illustration

Патентовано модулно решение за филтриране на твърди частици и отломки от дъждовна вода с допълнителна система за съхранение.

DN основна тръба 1800-3600 mm
Размер на филтъра 8 mm
Капацитет за самопочистване до 4000 l/s
Капацитет на съхранение съгласно изискванията (без ограничение)
Amiblu Combined Sewer Overflow Chamber illustration

Патентована модулна система преливници за дъждовни и отпадъчни води за комбинирани канализации, с лесна за поддръжка функция за механично отделяне на твърдите частици, както и функция за задържане на дъждовните води.

DN основна тръба 800-2000 mm
Количество на преливните води 4000 l/s (DN 400-2000)
Amiblu Sand Trap illustration

Надеждно, високоефективно решение за премахване на твърдите частици в малки водноелектрически централи. Предпазва турбината от износване.

DN на шлюза до 1800 m
Честота на почистване до 1.5 m³/ s
Pipes designed for generations