Amiblu продукти

Тръбите Amiblu са произведени от армирани със стъклени влакна полимери (GRP). Те се състоят от комбинация от термореактивни полимери като например ненаситена полиестерна или винилестерна смола, стъклени влакна и подсилващи агенти. Композитната структура на стената гарантира, че отделните материали придават своите специални характеристики на завършената тръба. Amiblu GRP тръбите са идеално пригодени за корозионни среди и могат да бъдат инсталирани чрез редица методи. Те могат да бъдат проектирани по икономичен начин за безнапорни и напорни проекти чрез промяна на количеството, разположението и ориентацията на армираните стъклени влакна. GRP фитинги и съединения, изработени по стандарт или съобразени с изискванията на клиента, допълват широкия обхват на продуктите Amiblu.

Pipes designed for generations