Печатни права

Amiblu Holding GmbH
Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt
Austria

+43.463.48 24 24
info@amiblu.com

Регистрационен номер на дружеството: FN 105310 v
Съд: Окръжен съд Клагенфурт
ДДС No.: ATU25771304

Amiblu Holding GmbH е член на Австрийската търговска камара в съответствие със съответните законови разпоредби. Членството в различните органи на Търговската камара са посочени на официалния уебсайт на https://firmen.wko.at/.

Тези печатни права се отнасят и до следните профили в социалните мрежи:

Декларация за освобождаване от отговорност

Предоставяне на общи данни и информация
Amiblu полага всички усилия да гарантира, че информацията и данните, съдържащи се в този уебсайт, са коректни. Amiblu си запазва правото да променя или допълва предоставената информация и данни без предизвестие.

Отговорност
Информацията, която ви предоставяме на уебсайтовете на Amiblu, е събрана с възможно най-голяма грижа и се актуализира непрекъснато. Въпреки най-добрите ни усилия, обаче, не може да гарантираме липсата на грешки. Не носим отговорност и не даваме гаранции по отношение на валидността, коректността и пълнотата на предоставената информация и данни.

Авторски права
Съдържанието на уебсайтовете на Amiblu е защитено с авторски права. Копирането, разпространението, съхраняването, възпроизвеждането и предаването на цялата информация или данни, особено използването на текстове, части от текстове или изображения, или други произведения, публикувани на уебсайтовете, е изрично забранено без предварителното писмено съгласие на Amiblu Holding GmbH. Текстовете и изображенията от раздел „Преса“, които са предоставени изрично за разпространение, са освободени.

Приложимо законодателство
Всички данни и информация, тяхното използване, влизането в уебсайтовете на Amiblu, както и всяко свързано действие, бездействие или пропуск, са подчинени изключително на Австрийското законодателство. Мястото на юрисдикция е Клагенфурт.

данни

Технически данни

Диаметър, налягане, коравина и много други... Всички технически факти, от които се нуждаете, за да планирате, полагате и управлявате нашите тръбопроводи.

Референции

База данни с референции

Над 30 000 проекта в над 125 държави за над 60 години: Открийте впечатляващи и предизвикателни от инженерна гледна точка дейности с технологиите на Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) в нашата база данни с референции.

Отпечатък

Нашият отпечатък

Ние се стремим да предложим първата въглеродно неутрална тръба до 2023 г. и да станем въглеродно неутрална компания до 2030 г. Ние използваме ресурсите, с които разполагаме – нашия бизнес, нашия глас и нашата мрежа – за да се борим с климатичната криза и да вдъхновяваме хората по целия свят да ценят вода както подобава.