GRP тръби с Amiblu NC Line технология

Amiblu NC Line тръби с тяхното некръгло напречно сечение са идеални за рехабилитация на старата градска канализация, дренажни тръби и канали, които често са с некръгла форма. Некръглите тръби Amiblu се използват също и при приложения с открит изкоп. Некръглите профили се произвеждат чрез процеса на контролирано спираловидно навиване на постоянно импрегнирана смола с нарязани стъклени влакна върху дорник с овална форма. Използвайки тази технология се създава много плътен ламинат, който максимизира приноса на трите съставни материала: стъклени влакна, смола и пясък. Amiblu NC Line профилите могат да бъдат произведени съобразно изискванията на клиента и лесно адаптирани към различни видове форми и сечения.

 

Amiblu NC Line спазва напълно стандарт ISO 16611. Стандартът ISO 16611:2017 определя строги правила за производство и изпитване на некръгли тръби. Съответствието на Amiblu с този стандарт е потвърдено от външни институции.

Технически данни на тръби Amiblu NC Line

Основни материали смола, стъклени влакна, пясък
Работна температура -50 °C до +50 °C, по-високи температури могат да бъдат разгледани за отделни проекти
Напречно сечение (височина/ширина) 300-4000 mm
Обхват на налягане PN 1
Очакван експлоатационен живот повече от 150 години
Корозионна защита не е необходима, тъй като използваните материали по своята същност са устойчиви на корозия
Устойчивост на промиване под налягане тествано съгласно DIN 19523
Pipes designed for generations