Стъклопласт (GRP)

Устойчив материал, който предизвиква традиционния пазар.

Днес би било трудно да си представим живота без стъклопласт. Открит за индустриални цели в началото на 20-ти век, материалът е използван първоначално за изолация на къщи. Бързо започват да се появяват и други приложения и днес стъклопластът се използва често в авиационната, автомобилната, морската и строителна индустрии.

От какво е направен

Стъклопластът (GRP) е композитен материал, който се състои от полимерна матрица и стъклени влакна. Полимерната матрица обикновено е епоксидна, винилестерна или полиестерна термореактивна смола. Смолата определя устойчивостта на външни влияния от околната среда, както и химическата устойчивост на продукта, играе ролята на свързващо вещество в структурния слой и определя формата на GRP частта. Стъклените влакна придават здравина (якост) на композита. Те могат да бъдат подредени на случаен принцип или ориентирани по подходящ начин. Най-често използваният тип стъклени влакна за GRP е E-стъкло, което е алуминиево бор-силикатно стъкло. E-CR-стъкло (електрическа/химическа устойчивост) също се използва често за приложения, които изискват особено висока защита срещу киселинна корозия.

Защо е толкова здрав

Двата материала се допълват взаимно, за да образуват по-силно съединение както и при много други композитни материали. Пластмасовите смоли са силни при натоварване и натиск; стъклените влакна – на опън. Чрез комбинирането им стъклопластът се превръща в материал с много добра устойчивост както на опън, така и на натиск. Производствените методи на GRP включват спирално навиване, центрофугално леене, ръчно полагане и полагане чрез разпръскване, както и щанцоване.

Какви са предимствата

Стъклопластът има редица полезни характеристики. Той е с ниско тегло и висока механична якост, устойчивост срещу химикали и корозия (също и на електролитна корозия, благодарение на непроводимите си свойства), UV радиация и температурна стабилност, и е екологичен. Стъклопластът е водоустойчив и по тази причина е идеален за приложения на открито. Може да бъде проектиран да бъде огнезащитен като се използват незапалими смоли. GRP е изключително дълготраен материал с много дълга продължителност на живота, подходящ за широк спектър от приложения в различни индустрии.

GRP в изграждането на тръбопроводи

От 50-те години на миналия век стъклопластът затвърждава позицията си в изграждането на тръбопроводи. GRP тръбопроводните решения имат широк обхват на приложения: от канализационни системи и водопроводи за питейна вода до резервоари за съхранение, дренажни тръби, напорни тръбопроводи, индустриални тръбопроводни системи, както и решения за рехабилитация със специални некръгли профили – са само част от тях. Методите на инсталация също са разнообразни и включват открит изкоп, надземен монтаж, на подпори, под вода и чрез безизкопни технологии като рилайнинг и микротунелиране.

Amiblu GRP pipes with blue sky

GRP на Amiblu

GRP тръбите Amiblu се произвеждат основно чрез спирално навиване (технология Flowtite) или центрофугално леене (технология Hobas). И при двата метода пясък и пълнители се добавят към композита от стъклени влакна и смола, за да се образува достатъчна дебелина на стената и по този начин да се увеличат здравината и коравината на тръбата.

При процесa на спирално навиване се използват непрекъснати и нарязани армирани стъклени нишки, които се прилагат във въртящ се дорник в периферна посока. По този начин тръбата се оформя отвътре навън.

При центрофугалното леене стената на тръбата се изгражда отвън навътре във въртяща се матрица. Суровините, включително нарязаните стъклени влакна, впоследствие се подават в матрицата посредством захранващо рамо, което се движи напред-назад.

И при двата процеса крайният резултат е GRP тръба с дефинирани характеристики, която превъзхожда останалите тръбни материали в много аспекти.

Amiblu GRP pipe behind one another

Предимства на Amiblu GRP тръби:

  • Глобално одобрение и използване от основни служби за водоснабдяване и канализация по целия свят.
  • Напълно автоматизиран производствен процес, който позволява производството на всяка тръба със специфични характеристики, необходими за нейното приложение и работни изисквания.
  • Налични са високи класове на коравина (напр. за райони с по-слаби почви).
  • Леко тегло и удобна дължина. GRP тръбите тежат само 1/4 от чугунените тръби и 1/10 от бетонните тръби. Това води до значителни икономии чрез намалени разходи за транспорт, телескопиране, манипулация и монтаж.

Повече предимства:

  • Понижена опасност от хидравличен удар.
  • Устойчивост на корозия в широк диапазон от pH.
  • Без електролитна корозия. GRP тръбите не изискват катодна или друг вид защита.
  • Издържат на високо надлъжно натоварване (2-3 пъти по-високо в сравнение с бетон), което се появява при микротунелиране.
  • Нисък коефициент на топлинно разширение.
  • Отлични хидравлични характеристики. Гладка вътрешна повърхност на тръбата, която намалява значително загубите при триене в сравнение с други материали.
GRP pipes under bridge on suspensions