Amiblu тръби за микротунелиране

GRP тръба с отлична якост на натиск, която издържа на високи сили на прибутване. Обикновено приложими за микротунелиране под магистрали и железопътни линии, както и в гъсто населени градове.

С високата си якост на натиск тръбите Amiblu са особено подходящи за безизкопни приложения. Дизайнът на тръбите за микротунелиране Amiblu използва предимствата на некорозивните материали. Гладката външна повърхност и хидравлична проводимост допринасят за малко съпротивление по време на микротунелиране.

Hobas jacking pipe

Hobas тръбите са проектирани да издържат на прилаганите сили. Обикновено се използват за микротунелиране под структури като пътища и железопътни линии. Устойчивост на промиване под налягане съгласно DIN 19523.

Диаметри (de)272-3600 mm
Налягане (PN)до 16 bar
Номинални дължини1-6 m
Коравина (SN)32000 до 1000000 N/m²