Amiblu GRP skjøter og koblinger

Amiblu rør er vanligvis skjøtet med GRP-muffer. Alle Amiblu GRP-rørløsninger har et velprøvd skjøtesystem som sikrer systemene til å fungere gjennom hele den beregnede levetiden. Systemet tilbyr også løsninger for overganger til andre materialer som tilkobling til ventiler eller annet tilbehør. Rør og muffer kan alternativt leveres separat eller forhåndsmontert på en av rørendene.

Trykk muffer

Hobas filament wound coupling illustration

Brukes i trykk og trykkløse rørledninger.

Diameterområde (DN) 200-2555 mm
Trykk (PN) op till 24 bar
Vinkelavvik* op till 3°
Flowtite pressure coupling illustration

Vanligvis brukt til rørgate, vannforsyning, vanning og trykkavløps applikasjoner.

Diameterområde (DN) 200-4000 mm
Trykk (PN) opp til 32 bar
Vinkelavvik* opp til 3°
Flowtite pressure coupling angled illustration

Flowtite muffe for økt vinkeavvik opp til 3 grader.

Diameterområde (DN) 600-2500 mm
Trykk (PN) opp til 16 bar
Vinkelavvik*
Flowtite lock joint illustration

Strekkfast skjøt brukes til applikasjoner der overføring av last mellom rør er nødvendig.

Diameterområde (DN) 200-2000 mm
Trykk (PN) 6-16 bar
Vinkelavvik* ikke egnet

* Graden av vinkelavvik er avhengig av rørdiameteren. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

Trykkløse muffe

Flowtite non-pressure coupling illustration

Vanligvis brukt til kloakk og overvannsapplikasjoner med Flowtite rør.

Diameterområde (DN) 300-3000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Vinkelavvik* opp til 3°
Amiblu non-pressure coupling illustration

Alternativ muffer for kloakk- og overvannsapplikasjoner med Hobas rør.

Diameterområde (DN) 300-3600 mm
Trykk (PN) 1 bar
Vinkelavvik* opp til 3°

* Graden av vinkelavvik er avhengig av rørdiameteren. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

«Flush joints»

Amiblu GRP sleeve illustration

Vanligvis brukt til rørpressing og relining. Passer sentrifugalt støpt og kontinuerlig viklede Amiblu rør.

Diameterområde (de) 272-3600 mm
Trykk (PN) opp til 6 bar
Amiblu stainless steel sleeve illustration

Vanligvis brukt til rørpressing og relining. Passer sentrifugalt støpt og kontinuerlig viklede Amiblu rør.

Diameterområde (de) 272-3600 mm
Trykk (PN) opp til 6 bar
Amiblu stainless steel and rubber sleeve illustration

Vanligvis brukt til rørpressing og relining. Passer sentrifugalt støpt og kontinuerlig viklede Amiblu rør.

Diameterområde (de) 272-2500 mm
Trykk (PN) opp til 16 bar

Andre skjøter og koblinger

Feltskjøter for trykk og selvfallsledninger
Feltskjøter er tilgjengelige i uniaksielt og biaksielt design. Amiblu gir de nødvendige instruksjonene eller sender kvalifisert personell for laminering av skjøt i trykk og trykkløse applikasjoner. Teknologier utviklet av Amiblu gir raskere og mer kostnadseffektive installasjoner.

 

Innstøpningsmuffer
Innstøpningsmuffer brukes til å koble rør til betongsjakter og vegger. Innstøpningsmuffer er sandpålagt for forbedret innfesting i betongen. Innstøpningsmuffer kan leveres med kort rør, og eventuelt med tetningstape. Lengder kan velges etter behov.

 

Mekaniske koblinger
Amiblu rør kan sammenføyes ved hjelp av mekaniske stålkoblinger som tangentielle boltekoplinger eller aksiale boltekoblinger.

 

Amiblu flenser
Amiblu produserer og selger flenser i forskjellige designer og i henhold til forskjellige standarder og krav. Når du kobler to GRP-flenser, er standardboltemønster som flenser er produsert etter, EN 1092. Andre boltedimensjonssystemer som i henhold til AWWA, ANSI, DIN og JIS kan leveres.

Trykk muffer

Hobas filament wound coupling illustration

Brukes i trykk og trykkløse rørledninger.

Diameterområde (DN) 200-2555 mm
Trykk (PN) op till 24 bar
Vinkelavvik* op till 3°
Flowtite pressure coupling illustration

Vanligvis brukt til rørgate, vannforsyning, vanning og trykkavløps applikasjoner.

Diameterområde (DN) 200-4000 mm
Trykk (PN) opp til 32 bar
Vinkelavvik* opp til 3°
Flowtite pressure coupling angled illustration

Flowtite muffe for økt vinkeavvik opp til 3 grader.

Diameterområde (DN) 600-2500 mm
Trykk (PN) opp til 16 bar
Vinkelavvik*
Flowtite lock joint illustration

Strekkfast skjøt brukes til applikasjoner der overføring av last mellom rør er nødvendig.

Diameterområde (DN) 200-2000 mm
Trykk (PN) 6-16 bar
Vinkelavvik* ikke egnet

* Graden av vinkelavvik er avhengig av rørdiameteren. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

Trykkløse muffe

Flowtite non-pressure coupling illustration

Vanligvis brukt til kloakk og overvannsapplikasjoner med Flowtite rør.

Diameterområde (DN) 300-3000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Vinkelavvik* opp til 3°
Amiblu non-pressure coupling illustration

Alternativ muffer for kloakk- og overvannsapplikasjoner med Hobas rør.

Diameterområde (DN) 300-3600 mm
Trykk (PN) 1 bar
Vinkelavvik* opp til 3°

* Graden av vinkelavvik er avhengig av rørdiameteren. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

«Flush joints»

Amiblu GRP sleeve illustration

Vanligvis brukt til rørpressing og relining. Passer sentrifugalt støpt og kontinuerlig viklede Amiblu rør.

Diameterområde (de) 272-3600 mm
Trykk (PN) opp til 6 bar
Amiblu stainless steel sleeve illustration

Vanligvis brukt til rørpressing og relining. Passer sentrifugalt støpt og kontinuerlig viklede Amiblu rør.

Diameterområde (de) 272-3600 mm
Trykk (PN) opp til 6 bar
Amiblu stainless steel and rubber sleeve illustration

Vanligvis brukt til rørpressing og relining. Passer sentrifugalt støpt og kontinuerlig viklede Amiblu rør.

Diameterområde (de) 272-2500 mm
Trykk (PN) opp til 16 bar

Andre skjøter og koblinger

Feltskjøter for trykk og selvfallsledninger
Feltskjøter er tilgjengelige i uniaksielt og biaksielt design. Amiblu gir de nødvendige instruksjonene eller sender kvalifisert personell for laminering av skjøt i trykk og trykkløse applikasjoner. Teknologier utviklet av Amiblu gir raskere og mer kostnadseffektive installasjoner.

 

Innstøpningsmuffer
Innstøpningsmuffer brukes til å koble rør til betongsjakter og vegger. Innstøpningsmuffer er sandpålagt for forbedret innfesting i betongen. Innstøpningsmuffer kan leveres med kort rør, og eventuelt med tetningstape. Lengder kan velges etter behov.

 

Mekaniske koblinger
Amiblu rør kan sammenføyes ved hjelp av mekaniske stålkoblinger som tangentielle boltekoplinger eller aksiale boltekoblinger.

 

Amiblu flenser
Amiblu produserer og selger flenser i forskjellige designer og i henhold til forskjellige standarder og krav. Når du kobler to GRP-flenser, er standardboltemønster som flenser er produsert etter, EN 1092. Andre boltedimensjonssystemer som i henhold til AWWA, ANSI, DIN og JIS kan leveres.

Pipes designed for generations