Amiblu ikke-sirkulære profiler (NC Line)

Amiblu NC Line rør med ikke-sirkulære tverrsnitt er ideelle for utforing av gamle kloakk, kulverter og kanaler som ofte har ikke-sirkulære former. Amiblu ikke-sirkulære rør brukes også til åpne grøftapplikasjoner. Amiblu NC Line kan tilpasses i henhold til kundens krav og enkelt tilpasses forskjellige typer former og geometrier. Ikke-sirkulære Amiblu rør oppfyller kravene i ISO 16611.

 Ikke-sirkulære profiler

NC Line egg profile illustration

Eggformen er ideell for kombinerte kloakksystemer. Den smale profilen i rørets nedre del sikrer en god vannføring for kloakk, mens den øvre og den brede delen håndterer kraftig regnvær.

Nominell størrelse* 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Tverrsnitt (høyde/bredde) 500-3000 mm
Tykkelse Lastbærende eller ikke lastebærende profiler tilgjengelige

Profilen er ideell for kulverter under veien, for å samle bekker og små elver. Formen gir personell mulighet for inspeksjon.

Nominell størrelse* 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Tverrsnitt (høyde/bredde) 500-3000 mm
Tykkelse Lastbærende eller ikke lastebærende profiler tilgjengelige

Bueprofilen er ideell for kulverter under veien, for å samle bekker og små elver. Formen gir personell mulighet for inspeksjon.

Nominell størrelse* 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Tverrsnitt (høyde/bredde) 500-3000 mm
Tykkelse Lastbærende eller ikke lastebærende profiler tilgjengelige

* Nominell størrelse med henvisning til ISO 16611, dvs. maksimal indre høyde og bredde. Ovennevnte er de mest brukte profilene. Andre profiler er tilgjengelige ved forespørsel. De fleste profiler kan produseres med en tørrværsrenne.

 Ikke-sirkulære profiler

NC Line egg profile illustration

Eggformen er ideell for kombinerte kloakksystemer. Den smale profilen i rørets nedre del sikrer en god vannføring for kloakk, mens den øvre og den brede delen håndterer kraftig regnvær.

Nominell størrelse* 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Tverrsnitt (høyde/bredde) 500-3000 mm
Tykkelse Lastbærende eller ikke lastebærende profiler tilgjengelige

Profilen er ideell for kulverter under veien, for å samle bekker og små elver. Formen gir personell mulighet for inspeksjon.

Nominell størrelse* 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Tverrsnitt (høyde/bredde) 500-3000 mm
Tykkelse Lastbærende eller ikke lastebærende profiler tilgjengelige

Bueprofilen er ideell for kulverter under veien, for å samle bekker og små elver. Formen gir personell mulighet for inspeksjon.

Nominell størrelse* 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Tverrsnitt (høyde/bredde) 500-3000 mm
Tykkelse Lastbærende eller ikke lastebærende profiler tilgjengelige

* Nominell størrelse med henvisning til ISO 16611, dvs. maksimal indre høyde og bredde. Ovennevnte er de mest brukte profilene. Andre profiler er tilgjengelige ved forespørsel. De fleste profiler kan produseres med en tørrværsrenne.

Sammenkobling av Amiblu NC Line rør

Diameterområde (DN) 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Diameterområde (DN) 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar

Sammenkobling av Amiblu NC Line rør

Diameterområde (DN) 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Diameterområde (DN) 300-4000 mm
Trykk (PN) 1 bar
Pipes designed for generations